Надарени и с разстройство на уменията за учене – какво е характерно за децата с тази комбинация?

boy-doing-math-tasks

В определен процент от случаите, децата, които страдат от разстройство на слуховата обработка, дислексия, диспраксия, дисграфия, аутизъм или разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, може да имат изключително висок коефициент на интелигентност или да са много надарени в дадена академична област или изкуството.

Това, което е характерно за тях е, че:

  • Те са способни да скриват своите затруднения много продължително време от учители и родители като свръхкомпенсират за своите дефицити с другите си умения. Това забавя разпознаването на проблема с когнитивните умения и търсенето на ефективни решения, за да може детето да изяви пълния си потенциал.
  • Имат високи очаквания към себе си, което води до високо ниво на фрустрация и съмнения, когато те виждат, че другите се справят без усилия с неща, които на тях им костват много усилия

Тези деца са 5% от всички деца по света, което означава, че средностатистически е възможно във всяка класна стая да има поне едно надарено дете с разстройство на уменията за учене.

Учените в сферата на образованието в момента изследват характеристиките на тези деца, как учителите да ги разпознават, за да могат да им помогнат да се справят по-добре с предизвикателствата с подходящите методи и средства.

Как да разпознаете, че детето притежава тази комбинация?

  • Те проявяват много ценни качества в процеса на обучение – отдаденост, аналитичност, креативност, будност и др. Може да са надарени в една или повече от следните области: интелектуален потенциал, творческо мислене, академичната сфера, психомоторното функциониране, визуалните, музикалните или сценичните изкуства.
  • Тези деца могат да имат посредствени резултати на стандартизираните тестове, но по време на час да участват активно и да показват силна логическа мисъл и умение за осмисляне на материала. Възможно е те да имат интерес или склонност към създаване на проекти, или решаване на математически задачи, музика или бързо усвояване на думите и граматиката от чужд език.
  • Основният показател за това, че имат някакъв дефицит в уменията за учене е изключително голямата разлика между това как се справят по отделните предмети. Например, може да имат отлични умения за решаване на математически задачи и в същото време да имат големи затруднения с четенето.

Ако родителите или учителите забележат такава огромна разлика, добре е обърнат внимание и да наблюдават за наличие на възможните симптоми на дислексия, разстройство на слуховата обработка и т.н.

  • Организацията Дейвидсън, която се специализира в работата с надарени деца, предлага на родителите и учителите да обърнат внимание как детето реагира, ако е свикнало да научава много неща без усилие и срещне учебна задача, която изисква усилия от него – дали се разстройва и изпитва силна фрустрация. От организацията поясняват, че:

„Проблемът при тези деца е, че те смятат, че ако не могат да свършат дадена задача веднага, значи те няма да могат въобще да я свършат…Тези деца са толкова надарени и със силна логическа мисъл, че успяват дълго време да компенсират липсите в развитието на определени умения, докато не достигнат до задача, с която не могат да се справят. Тогава се чувстват много разстроени и не могат повече да скрият проблема.“

Forbrain-therapy

Това означава, че обикновено дислексията или друго разстройство на уменията за учене се открива при тези деца доста по-късно – обикновено в 5-ти или 6-ти клас. За да не бъде възпрепятстван напредъкът им и реализирането на техния потенциал, родителите и учителите е важно да открият начин да помогнат на детето да развие когнитивните умения свързани с четенето и слуховата обработка. Програми базирани на откритията на невронауката като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain стимулират мозъка да създава нови невронни връзки в областите, които са свързани с уменията за четене, концентрация, слухова обработка, изучаване на език и т.н. Те могат да се интегрират в учебния процес както в училищата, така и в домашна обстановка.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: