Четенето на глас като майндфулнес практика – ползите за деца и възрастни?

mother-and-daughter-reading-in-bed

Интересен факт е, че през един огромен период от време в историята на човечеството след създаването на първите книги, четенето е означавало също и чуване на звук, защото обичайно се е четяло на глас в група от хора. Това е било време за свързване на общността или семейството чрез една споделена дейност. Сега, дори когато четем наум, ние „чуваме“ думите в ума си. Когато четем любимата си книга у дома или докато пътуваме в метрото, се активират и центровете в мозъка, които отговарят за слуховата обработка.

Четенето е тясно свързано с тази когнитивна функция на мозъка – слуховата обработка. Това е и причината децата, които имат дислексия или се затрудняват да четат, често да имат и разстройство на слуховата обработка. От друга страна, умението за четене с разбиране изисква и добро ниво на концентрация, което обяснява защо децата с дефицит на вниманието се затрудняват и при задачи за четене с разбиране. Това означава, че за да усвоят четенето с разбиране, децата е необходимо да имат добре развити когнитивни функции на мозъка свързани с уменията за учене.

ForBrain-training

За децата с недобре развити когнитивни умения, които имат дислексия, разстройство на слуховата обработка или дефицит на вниманието, са създадени иновативни програми базирани на невронауката, които стимулират създаването на нови невронни връзки в областите в мозъка свързани с ученето. Такива програми са Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory.

От друга страна, самото четене подпомага развиването на други умения. Майндфулнес практиките (практикуване на осъзнато присъствие в настоящето) водят до намаляване нивото на стрес, подобряване на самоконтрола и процеса на взимане на решения, а тези умения са ключови както за успеха в учебния процес, така и за справянето на децата с всякакви предизвикателства. Тези практики са изключително полезни и необходими и за възрастните.

Четенето на глас и слушането на някого, който чете на глас са много добър начин да се свърже човек с настоящия момент и да подобри умението си за управление на вниманието. Има и доказателства, че четенето на глас подобрява процеса на запаметяване.

Психотерапевтът Илейн Смуклър, която е и обучител по майндфулнес, предлага на родителите да определят време от седмицата, в което да четат на глас заедно с децата.

Ето някои идеи, които тя дава, за да се използва тази практика по най-добрия възможен начин:

  • Ако нямате навика да четете или ако не сте свикнали да четете на глас, започнете с малки стъпки – един параграф, една страница, след това постепенно увеличавайте времето за четене на глас. Това важи и за децата – дайте им избор дали биха искали да се включат с прочитане на един параграф или една страница. Редувайте се. Нека четенето не бъде задача, в която оценявате и коригирате детето, а осъзнато присъствие в момента. Наслаждавайте се на слушането. На звука от изговорените думи. Можете да изберете и книжка със стихове или кратки разкази.
  • Експериментирайте

За да бъдете максимално ангажирани в процеса и да не става монотонно, направете така, че единия ден да четете с по-мека интонация, по-бавно и медитативно, а на следващия ден по игрив, весел начин. Окуражавайте и децата си да експериментират и изненадват себе си като четат текста по различен начин всеки ден.

  • Не си поставяйте цел да довършвате историята

Целта в тази практика е напълно присъствие в момента, а не прочитане на конкретно количество текст. Ако даден пасаж или стих ви е харесал особено много (или на вашето дете), повторете го бавно и с наслада. Или помолете детето да го прочете още веднъж като му кажете защо искате да го чуете отново (не за да упражнява четенето, а защото ви харесва смисъла на думите или защото тези рими са приятни за слушане).

  • Оставете си малко време за осъзнаване на прочетеното

Понякога след прочитане на разказ или стих, споделете с детето, че искате да останете в усещането и образите от текста. Кажете му, че и то може да затвори очи и да си представи това, което е прочело или чуло и да остане в усещането за една минута. После може да обсъдите какво си мислите и какво чувствате.

  • Четете на глас и сами

Окуражавайте децата си да четат на глас и когато са сами. Окуражавайте ги да четат така, както според тях героят говори. Попитайте ги дали това им помага да се свържат с героя по-добре.

  • Научете любим пасаж или стих наизуст

Всеки път, когато си ги казвате на глас или наум, вие присъствате осъзнато в настоящия момент. Децата ще се радват да видят, че дори вие по ваше собствено желание научавате нещо наизуст, тъй като те са свикнали да възприемат ученето наизуст като задача от училище.

Източник: Mindful

И още: