Онлайн обучението при децата – кои са водещите фактори за успех според изследванията?

mother-and-son-online-education

Училището „пренесено у дома“ чрез платформи като Google Classroom (Meet), Microsoft Teams, ZOOM и Skype е ново за света и все още се изследват кои неща от прилаганите практики и методи работят и кои не. Предишни проучвания на онлайн обучението, обаче, все пак съществуват и могат да дадат информация за това кои са най-добрите практики. И в духа на науката за ученето, ето кои са шестте научно доказани работещи стратегии за онлайн обучение в началното и средното училище:

Съдействие от страна на родителите

Един от начините да се осигури максимална ефективност на дистанционното обучение е да бъдат интегрирани родителите като участници в процеса. От десетилетия изследвания са показали, че когато родителите са ангажирани с образованието на децата, учениците постигат по-високо ниво на усвояване на материала без значение от фактори като социално-икономически статус или нивото на образование на родителите.

Обаче, другото нещо, което изследванията са показали е, че конкретен вид родителска заангажираност има по-голямо влияние върху детските постижения в обучението. Дискусиите между родители и деца по темите, които се изучават, времето прекарано в споделено четене по тези теми, както и вярата, която родителите показват в способността на децата да се учат и да напредват са изключително ценни в процеса на онлайн обучение. Третият фактор – вярата на родителите в способността за учене и напредване на децата се оказва най-ключова.

Когато родителите изпитват такава вяра, те успяват да я предадат и на децата и да им помогнат да изградят ценности, които включват стремеж към усъвършенстване и израстване, а това повлиява положително както процеса на учене, така и тяхното професионално развитие в последствие.

Как точно да се подпомогне заангажирането на родителите с процеса на учене и да се подсили тяхната вяра в способността на детето да напредва?

  • Обръщане на внимание дори на най-малкия напредък на детето и отбелязване на този напредък от страна на учителите в разговор с родителите

Например, ако учител дава положителна обратна връзка за завършен успешно и навреме проект, той може да обясни и кои точно умения детето е подобрило със завършването на този проект навреме: „Тони завърши проекта навреме, което показва, че е развил добри умения за управление на времето, а това е ключово умение за успех в бъдеще и в средното училище, и в университета.“

  • Уведомяване на родителите за ежедневния график с дейности и задачи, както и обучителните цели, които стоят зад тези задачи и дейности

Освен информирането на родителите, учителите може да изискват потвърждение с подпис или имейл от страна на родителите, че са се запознали с този график. Фактът, че родителите знаят за поставените задачи, мотивира децата още повече да са отговорни към изпълнението им.

  • Организиране на седмични виртуални срещи с родителите

Това е добър начин за учителите да поддържат усещане за общност между родителите, да се обсъждат възникнали затруднения в процеса на учене и да се стимулират родителите да се ангажират като се обръща внимание на ефекта, който тяхната заангажираност има върху напредъка на децата. Тези срещи могат да бъдат заедно с всички родители или индивидуални между учителя и всеки родител поотделно.

ForBrain-training

Когато се установи продължително затруднение в научаването на умението за четене, за изучаване на английски или някакъв проблем с концентрацията и слуховата обработка, родителите и учителите могат да интегрират в обучението и съвременни иновативни средства за подобряване на тези когнитивни умения. Такива средства са програмите Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Те се използват за развитие на когнитивните умения и в случаите на дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията.

Източник: Scientific Learning

И още: