Проблем с концентрацията при фонов шум – как да се подобри слуховата обработка и дихотичното слушане?

first-graders-at-school

Това, което родителите понякога наричат „селективно слушане“ е често пъти селективно внимание. Става въпрос за пропуск в дихотичните умения за слушане, способността ясно да се идентифицира какво се чува, когато различни звуци достигнат до двете уши по едно и също време.

За много деца научаването на това умение е предизвикателство. Получават се пропуски и един от тях се изразява в това детето да не чува родителските инструкции, когато слуша музика. В други случаи на децата им е трудно да следят какво говорят техните приятелчета, когато на площадката има фонов шум. Става въпрос за недоразвито умение за различаване на и изолиране от фоновия шум, за да могат да се фокусират върху това, което имат нужда или искат да чуят.

Ако имате съмнения относно разстройство на слуховата обработка при вашето дете, можете да потърсите специалисти, с помощта на които да се провери дали наистина има такъв проблем.

Успешната слухова обработка зависи от добре развитите умения за управление на вниманието, запаметяване, познавателни способности и т.н. Когато има наличие на проблем със слуховата обработка, това се отразява негативно и върху езиковите умения, ученето и четенето.

Проверката с помощта на тестове за дихотично слушане ще даде яснота за функциите на зоните в централната нервна система свързани със слуховата обработка. В тях са включени различни срички с комбинации от разнообразни звуци, които се подават като стимул към всяко ухо по едно и също време. Децата трябва да повторят това, което чуват.

Какво може да се направи, ако се установи проблем със слуховата обработка при прилагането на теста за дихотично слушане?

Невронауката е ключът към развитието на нужните умения.

Напредъкът в невронауката е довел до разработването на интензивни тренировки за мозъка и резултатите показват, че тази интервенция работи. Според Американската Академия за Аудиологична Клинична Практика, ключова роля има слуховата пластичност, която произвежда поведенческа промяна.

girl-with-SoundSory-headphones

Тези интервенции са насочени към подлежащите умения, необходими за обработка на реч, която идва до ушите на слушателя в шумна среда. Програми като Fast ForWord, ForBrain и SoundSory са създадени с цел трениране на мозъка за развиване на когнитивните умения, сред които са слуховата обработка, четенето, вниманието, езикови умения, усвояване на чужд език и т.н. Зад разработването на тези програми стоят повече от 30 години изследвания в областта на когнитивната наука, лингвистиката и невронауката.

fast-forword

Fast ForWord съдържа и упражнения за развиване на селективното внимание, което помага на учениците да изолират разсейващите визуални и слухови стимули от средата, когато искат да се концентрират върху учебния процес.

Какви са другите ползи при интервенция с FastForWord?

  • Fast ForWord тренира мозъка да чува всяка фонема по-ясно
  • Слуховата обработка на фонемите става по-бърза
  • Мозъкът може да запомни по-дълга поредица от звуци/думи, защото слуховата обработка е станала по-бърза и ефективна
  • Става по-лесно за мозъка да се фокусира и да извлича важната слухова информация и да филтрира нужното от ненужното
  • Подобрява се способността да се поддържа вниманието при слушане
  • Като цяло мозъкът има подобрени умения свързани със слушането и разбирането.

Източник: Gemm Learning

И още: