Разстройство на слуховата обработка – ефективни начини за оптимизиране на учебния процес?

teacher-with-a-boy

За децата с разстройство на слуховата обработка е изключително трудно да изпълняват някои задачи в училище и да следват инструкциите на учителите. Ето защо е важно родителите да си партнират с учителите и да ги информират за особеностите на разстройството и за начини, по които децата да бъдат подкрепени в процеса на учене, за да се постигнат оптималните резултати.

Ето някои стратегии за подпомагане на децата с разстройство на слуховата обработка в класната стая:

  • Важно е учителите да избягват да дават на децата да вършат няколко неща едновременно („мултитаскинг“), като например да пишат, докато учителят говори. В същото време е добре да се ангажират различни сетива в процеса на учене, когато това е възможно.
  • Помолете учителите да уведомяват детето, когато предстои нещо важно да се случи в часа или да бъде казана важна информация. Например: „Пригответе се за нещо важно“ или „Ето какво е важно да запомните“ или „Сега е необходимо цялото ви внимание, за да разберете това“.
  • Нека при даването на инструкции да се подчертава последователността на стъпките като се използват въвеждащи думи като: „първо“, „второ“, „последно“ и т.н. Това помага на детето да подреди информацията по по-добър начин и да се справи със задачата по-ефективно.
  • Помолете учителят да наблюдава с кое дете може да си партнира добре вашето дете, за да се чувства подкрепено и да седят на един чин.
  • В някои случаи е препоръчително учителят да носи малко микрофонче прикрепено на дрехата, а вашето дете да носи специални слушалки, които намаляват разсейващите шумове, когато трябва да се съсредоточи върху дадена задача.
  • Ако е възможно, помолете учителите да наблюдават и преценят кога детето ви учи най-ефективно по време на учебния ден, за да се проучат условията и факторите, от които зависи оптимизирането на резултатите от учебния процес.
  • Насърчете учителите да разговарят с детето ви и да го питат как се чувства, какво го затруднява, какви идеи има самото то за подобряване на учебния процес във връзка с неговите затруднения. Много вероятно е детето ви да има нужда по-често от другите деца от мини-почивки по време на часа.

От друга страна, не бъдете с прекалено твърди очаквания към прилагането на всички стратегии едновременно, тъй като става въпрос за процес и за много фактори участващи в случващото се по време на час. За самите учители не е лесна задача да вземат предвид индивидуалните особености на всеки ученик в класа и да се съобразят с тях при преподаването на материала. Стремете се към добронамерено партниране с учителите, без да сте максималисти в очакванията си.

Едновременно с прилагането на тези стратегии е важно да се работи и за развиване на когнитивните умения на детето, които също са засегнати от разстройството на слуховата обработка. Възможно е детето да страда от недобре функционираща работна памет, разсеяност и дефицит на вниманието, недостатъчно богат речников запас, затруднения с четенето, писането и ниска мотивация или саботиращи поведенчески реакции в резултат на фрустрацията, която то изпитва.

Превърнете невронауката в свой съюзник

girl-with-APD-SoundSory-headphones

Съществуват ефективни начини за подобряване на когнитивните умения на деца и възрастни, които са разработени от специалисти в областта на невронауката. Такива са програмите SoundSory, ForBrain, Fast ForWord и Reading Assistant, които помагат на деца и възрастни с разстройство на слуховата обработка, дислексия, дефицит на вниманието и други разстройства засягащи уменията за учене.

Можете да научите още за стратегиите в класната стая за оптимизиране на учебния процес при децата с разстройство на слуховата обработка в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: