Разстройство на слуховата обработка – кои стратегии в класната стая подпомагат преодоляването на затрудненията?

child-playing-with-wooden-blocks

Детето ви е било диагностицирано с разстройство на слуховата обработка. Важно е да научите колкото се може повече за неговите затруднения и как да му помогнете да ги преодолее като си партнирате с учителите му.

Около 7% от децата са диагностицирани с това разстройство и около 13% го имат, но не са били диагностицирани. Ранното диагностициране и интервенции водят до по-добри резултати. Разстройство на слуховата обработка означава, че мозъкът на детето ви се затруднява да извлича смисъл от звуците и да разбира тяхната последователност. Ще разберете това по факта, че то не отговаря веднага на това, което му казвате или отговорите му не съответстват на това, което го питате. Ако около вас има и включено радио или телевизор, за детето е още по-трудно да обработи слухово думите ви. И в същото време, обикновено децата с това разстройство нямат забавяне в речта и проблеми със слуха, т.е. те чуват самите звуци, но проблемът е в тяхната обработка.

Слуховата обработка е основата, върху която децата изграждат и развиват езиковите си умения и когнитивните умения, включително и четенето.

Едно от най-важните неща е да бъдете търпеливи с детето си и да не го обвинявате за дефицитите в общуването, появили се заради разстройството. Необходимо е да говорите и с учителите на детето, за да бъдат информирани и внимателни и търпеливи към детето.

Учителите нямат отговорността да изготвят индивидуален план за детето. Те са обучени в преподаването по стандартните системи, за да могат да преподават на много деца едновременно.

Ще бъде необходимо да подпомагате и допълвате работата на учителя, за да може вкъщи детето ви да наваксва изпуснатото и да получи подкрепа в преодоляването на трудностите. И все пак съществуват начини, по които учителите могат да бъдат по-полезни в обучението на дете с разстройство на слуховата обработка.

Стратегии за класната стая

Ето няколко начина, по които учителите могат да адаптират подхода си към детето ви, така че да отговаря повече на техните нужди:

  • Идеалното място за детето ви в класната стая е да седи на чин, който е по-далече от шумните деца, както и далече от врати и прозорци. Най-добре то да седи в средната редица на първия чин. Така ще има по-малко разсейващи фактори, докато слуша гласа на учителя. Освен това, когато седи близо до учителя, ще може да свързва слуховата информация с визуалната – движенията на устата на учителя, неговите мимики и жестове, както и картинки, таблици и графики, които той показва на дъската.
  • Помолете учителите да говорят по-бавно и с кратки изречения, когато обясняват нещо на детето. Важно е да използват интонацията, за да подчертават ключовите думи, да правят паузи между отделните инструкции, да повтарят и парафразират и да използват картинки и графики, когато е възможно.
  • За детето ще е по-полезно да види демонстрация от страна на учителя как да направи дадена задача вместо да чуе само устни обяснения.
SoundSory-therapy

Междувременно, използването на съвременни технологични средства с цел развиване на умението за слухова обработка е ключово за подобряване на когнитивните умения на детето. Базираните на откритията на невронауката програми като SoundSory, ForBrain, Fast ForWord и Reading Assistant стимулират създаването на нови невронни връзки в областите в мозъка свързани със слуховата обработка и другите когнитивни умения.

Можете да прочетете още стратегии за класната стая във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: