Дислексия, нарушения в баланса и тревожните разстройства – кой е коренът на всички симптоми?

boy-thinking-near-a-river

Изследователите са установили, че дислексията често се комбинира със симптоми от други разстройства. Сред най-разпространените комбинации са тези между дислексия и разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, тревожни разстройства, диспраксия и нарушения в баланса и равновесието.

Учените търсят кой е първоизточникът на различните симптоми, за да знаят върху какво да насочат усилията си и да открият метод на третиране, който да повлияе на всички разстройства и симптоми, които влизат в комбинация с дислексията.

Какво казва науката по отношение на някои от комбинациите?

Тревожността при хората с дислексия

Според Международната Асоциация по Дислексия, при децата с дислексия, изключително често се наблюдават тревожност и високо ниво на стрес. Една от причините е невъзможността на детето да си обясни защо при него четенето е толкова трудно, а при техните съученици се получава гладко и изразително. Децата с дислексия изпитват фрустрация от факта, че влагат толкова много усилия, а резултатът е минимален. Обвиняват себе си и страдат от ниска самооценка и когнитивно претоварване в борбата с изключително трудните за тях задачи в училище и домашната работа.

Асоциацията казва:“ Голяма част от хората с дислексия преживяват това да са около други хора като ситуация, в която има риск да направят грешка „пред публика“ и да видят негативните реакции на другите. Това обяснява защо много хора с дислексия се отдръпват от социални дейности, стават затворени и търсят компанията на много по-малки на възраст от тях.“

Връзката между дислексия и равновесието

Изследователите изучават възможната връзка между дислексия и способността за пазене на равновесие. Според едно изследване, един на всеки пет човека с дислексия имат дефицити в способността за равновесие. Считани са за отделни симптоми на разстройството. Една теория гласи, че дефицитите в способността за поддържане на баланс и равновесие произлизат от увреждане на церебулума. Тази част от мозъка се намира в задната част на черепната кухина и е отговорна за координацията и баланса.

Дефицитите в баланса при хората с дислексия е показател, че дислексията се корени в разстройство на сензорната обработка.

Управление на симптомите

Изследователите все още проучват защо има припокриване между дислексията и някои други разстройства и симптоми. Въпросът наподобява този за кое се е появило първо – кокошката или яйцето. Доктор Фомико Хоефи говори за това, че е важно да се проучи повече за тези припокривания на симптоми:

„С повече изследвания на въпроса, хората ще могат да идентифицират как наистина да повлияят на даден симптом, без да се получава свръхтретиране на човека, ако не се налага. Ако се приложи подходящ метод за третиране на дислексия, може да отпадне необходимостта човекът да приема медикаменти за разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност в случаите, в които се наблюдават симптоми и на дислексия, и на другото разстройство.“

Може да бъде изтощително за родителите на дете с дислексия да търсят решение не само за самата дислексия, но и за симптомите на други разстройства. Откриването на първоизточника на различните симптоми ще бъде най-важното откритие, тъй като третирането именно на корена на всичките тези симптоми на различни разстройства ще доведе до цялостно подобрение. Фокусирането върху подлежащата причина за дислексията, която представлява нарушение на езиковата обработка, е начин да се третират и другите симптоми.

fast-forword

Избирането на подход и метод за третиране зависи от вида симптоми, които присъстват при отделното дете или възрастен. Когато има проблеми с равновесието и баланса, терапии базирани на развиване на баланс могат да помогнат. В случаите на дислексия, в които няма такива проблеми, тогава много вероятно става въпрос за забавяния в езиковата обработка и програми като Fast ForWord и Reading Assistant са подходящ начин за подобряване на когнитивните умения в тази област. Те са софтуерни програми разработени от невробиолози на базата на изследванията в невронауката за пластичността на мозъка и създаването на нови невронни връзки.

Можете да прочетете първата част на статията тук.

Източник: Gemm Learning

И още: