Дислексията обича компания – с какви симптоми и състояния обикновено се комбинира!

sad-girl-writing-at-school

По статистика един на десет човека имат дислексия, което означава, че това е най-разпространената причина за сериозни затруднения с уменията за учене. Дислексията има невробиологичен произход и е свързана с проблеми в обработката на езика, тоест тя няма общо с IQ (коефициента за интелигентност). В редки случаи е свързана с проблеми със зрението.

Това, което изследванията и практиката показват е, че дислексията обича компанията – тя рядко съществува поединично, обикновено се комбинира с други състояния и симптоми. В тези случаи е възможно симптомите или признаците на две или повече разстройства да се проявяват като нито едно от състоянията да не е доминиращо над останалите.

При дислексията по-точно става въпрос за съществуването на множество дефицити. Тези, които имат това състояние, не страдат само от липсата на фонологични умения, но често проявяват симптоми и на разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност.

За хората с дислексия усещането може да е подобно на домино ефект – веднъж след като се установи наличието на дислексия, други затруднения може да последват. Имайте предвид това. Диагнозите в тази област са просто описания на симптоми. Те описват различни поведения и рядко са същинско заболяване свързано с нарушения в ученето.

Представете си една скала – едно дете може да има някакви затруднения с четенето и това да се счита все още част от нормата за възрастта, а когато затрудненията в четенето преминат към по-сериозните нива на скалата, тогава могат да влязат в категорията „дислексия“.

И когато се обърне внимание на факта, че дислексията е симптом на по-дълбок проблем с езиковата обработка, тогава вече не е изненадващо, че тя почти винаги се съчетава и още някое разстройство или състояние.

Въпреки че, дислексията бива дефинирана като разстройство на четенето, често децата с установена дислексия, имат проблем и с чуването на учителя и следването на напътствия и инструкции, които се състоят от множество стъпки.

Какво показва статистиката за това комбиниране на симптоми от различни състояния при наличие на дислексия?

  • Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност – наблюдава се при 4 от всеки десет деца с дислексия
  • Тревожност – при 29% от децата с дислексия
  • Нарушения в баланса и равновесието – при половината деца с дислексия и при 1 на всеки 5 възрастни с дислексия
  • Диспраксия – при до 85% от децата с дислексия
  • Дисграфия – не е установен точен процент все още
  • Опозиционно предизвикателно разстройство – при 17% от децата с дислексия
  • Амюзия (глухота за тоновете) – не е установен точния процент

Много често комбинацията от различни симптоми се корени в една и съща причина, а това означава, че може да бъде намерено решение, което да повлияе на всички състояния в комбинацията.

fast-forword

Невробиолозите отдавна изследват основната причина за възникването на дислексия и други разстройства като това на нарушената слухова обработка или дефицит на вниманието и са разработили начини за развиване на зоните в мозъка свързани с когнитивните умения. Програмите Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory базирани на откритията за пластичността на мозъка се използват за стимулиране на създаването на нови невронни връзки и се прилагат в случаите на дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и аутизъм.

Повече по темата можете да прочетете във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: