Разстройство на слуховата обработка, аутизъм, дефицит на вниманието и хиперактивност – какво показват ЕЕГ изследванията?

Невронауката все по-успешно се справя с разгадаването на загадки свързани с работата на различните зони в мозъка и начините, по които може да се въздейства на невронната активност, така че да се постигне подобрение в когнитивните мозъчни функции. Благодарение на изследванията е възможно по-прецизно да се диагностицират дислексия, разстройство на слуховата обработка и разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност.

Установено е, например, че пропорцията между тета и бета вълните в мозъка е маркер за определяне на дефицит на внимание и хиперактивност при деца и възрастни. По-високите нива на тета вълни показва недостатъчна невронна активност най-често във фронталните зони на мозъка и е характеристика на хората, които имат дефицит на вниманието и хиперактивност.

Способността да се изследва мозъчната активност има важно значение за почти всяко едно психологическо или функционално състояние. Правят се и изследвания с помощта на електроенцефалограф ( ЕЕГ) на деца в най-ранна детска възраст, за да се измери тяхната способност за слухова обработка. Това дава възможност да се установи дали имат разстройство на слуховата обработка.

Габриела Мусачиа и нейните колеги са един от екипите, които са се насочили към проучвания в тази област. Те проверяват с електроенцефалограф способността на деца да различават звуци. Колкото по-ясно и бързо децата разпознават отделните звуци, толкова по-добре са развити езиковите им умения. Габриела Мусачиа посочва, че някои думи като английските „dad“ (“татко”) и „bad“ (“лош“) се различават акустично само през първите 40 милисекунди на сричката, а същевременно значението на двете думи е напълно различно.

Изследователите също така посочват:

„Дори още на двумесечна възраст, бебетата показват способност да разграничават бързи промени в честотата (например по-малки от 100 милисекунди), което показва, че хардуерът за разграничаване на два акустично подобни звука вече е налице и е добре развит.“

Прецизността на измерването на способността за слухова обработка позволява да се установи наличие на разстройство на слуховата обработка възможно най-рано, а това означава, че може да се приложи ранна интервенция и да се избегнат много затруднения и фрустрация в бъдеще.

Използвайки ЕЕГ изследвания, учените са идентифицирали шест възможни типа проблеми свързани с разстройства от спектъра на аутизма:

  • Нарушения в работата на няколко зони в мозъка, но най-вече в левия фронтален лоб, зона свързана с говорната и езиковата обработка.
  • Нарушения в работата на огледалните неврони, което има последствия върху емпатията и способността да се разбира как другите се чувстват.
  • Хиперсензитивност отразена във висока активност на бета вълни в сензорните зони
  • Недобра координация в работата на различните зони, като някои зони са свръхкоординирани, а в други липсва координация. Хиперкохерентност във фронталните лобове може да е отговорна за обсесивните ритуали и действия.
  • Прекалената активност на делта вълните се свързва с недобра способност за концентрация и високо ниво на импулсивност.
  • Нисък волтаж на активност в много части на мозъка също е показател за разстройство от спектъра на аутизма.
SoundSory-headphones

Освен към прецизност в измерването на работата на различните зони на мозъка, учените в областта на невронауката се насочват и към търсене на решения и разработване на начини за въздействане върху мозъчните зони, за да се подобрят когнитивните умения както при хора без наличие на разстройства, така и при тези, които имат дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и аутизъм.

Вече са създадени програми като Fast ForWord и Reading Assistant и устройства като ForBrain и SoundSory, които спомагат за създаване на невронни връзки в зони, които отговарят за когнитивните умения и тренират мозъка да се справя по-добре с концентрацията, сензорната обработка, запаметяването, четенето, езиковите умения и т.н.

Можете да прочетете още по темата в първата част на статията.

Източник: SoundSory

И още: