Дефицит на вниманието и хиперактивност – диагностициране с ЕЕГ измервания на мозъка и иновативни решения!

Forbrain-therapy

Технологиите осигуряват нови начини за измерване на процесите в мозъка и за въздействие върху тези процеси. Тренирането и оценяването на мозъка е възможно благодарение на напредъка на невронауката.

Един от основните начини за трениране на мозъка е използването на електроенцефалограф или ЕЕГ. С негова помощ се изследва електрическата активност на мозъка, което дава информация за невронната активност. Представете си, че гледате отвисоко пътната мрежа в даден район и имате възможността да наблюдавате трафика в различните зони на магистралите и по-малките пътища.

С напредъка на ЕЕГ изследванята учените успяха да установят няколко различни вида мозъчни вълни. Мозъчните вълни са измервани в херцове или цикли на секунда. Това са основните категории:

  • Делта вълни: 0-4 херца, свързани със състоянието на дълбок сън
  • Тета вълни: 4-7 херца, свързани с лекия сън и много релаксирано, медитативно състоянието
  • Алфа вълни: 7-14 херца – релаксирано будно състоянието
  • Бета вълни: 15-30 херца – фокусираност, концентрация и активно обработване на информация. Много високите нива са свързани със състояние на стрес, тревожност и дори обсесивно превъртане на едни и същи мисли отново и отново.
  • Гама вълни: 32+ херца – засилена мултимодална сензорна обработка, която включва обработка на информация идваща от два различни сензорни източника.

До неотдавна изследванията с ЕЕГ изискваха посещение на лаборатория и свързване на човека с една голяма машина. Сега qEEG (Количествената Електроенцефалограма) може да бъде осъществена от лаптоп. Сензори са поставени на стратегически точки на скалпа, които могат да уловят електрическата активност и да извършат измервания на всеки няколко минути. В зависимост от целта на процедурата, се поставят между 12 и 19 сензора на скалпа, за да се съберат данни за няколко мозъчни зони. Изследването обикновено отнема само няколко минути. Данните се качват на сървър автоматично. След това информацията се сравнява с база данни, която е категоризирана по пол и възраст и в повечето случаи карта с активността на тези зони от мозъка е готова за няколко минути.

С помощта на тези изследвания се установяват много неща свързани с мозъчните функции и с това как комуникират помежду си различните зони на мозъка и колко добре е балансиран мозъкът.

attention-deficit-disorder-EEG

Изследванията имат и диагностична функция. Според картата на мозъчната активност, специалистите могат да определят дали дадено дете или възрастен има Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност. На картинката отляво се вижда как изглежда мозъчната активност на дете без дефицит на вниманието и хиперактивност и отдясно е показана как изглежда мозъчната активност на дете, което има това разстройство.

Пропорцията между тета и бета вълните е маркер за определяне на дефицит на внимание и хиперактивност при деца и възрастни. Тези, които имат това разстройство, са с по-високи нива на тета вълни, което индикира недостатъчна невронна активност най-вече във фронталните зони на мозъка.

Когато учените разполагат с точни измервания за активността на мозъчните зони, те могат да разработят и изберат най-подходящите начини за стимулиране на конкретните зони на мозъка, които се нуждаят от допълнителна стимулация.

SoundSory-headphones

На базата на откритията за невропластичността, учени са разработили програми като SoundSory, ForBrain, Fast ForWord и Reading Assistant, които подпомагат изграждането и стимулирането на невронни връзки и мрежи, свързани със способността за фокусиране, концентрация, запаметяване, четене, слухова обработка и т.н. Тези програми се използват от деца и възрастни с дефицит на вниманието, дислексия, разстройство на слуховата обработка и т.н.

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията.

Източник: SoundSory

И още: