Социално-емоционалното обучение на децата и когнитивните им умения – стратегии за успешното им развитие!

a-boy-drawing-in-class

През последното десетилетие учените откриват все повече убедителни доказателства за това, че академичните постижения в училище не са достатъчни, за да осигурят на децата бъдеще с успешно развитие в професионален и личен план.

Определящият фактор е усвояването на социални и емоционални умения. Те включват: емпатия (способност да се поставиш на мястото на другия човек и да разбереш неговата позиция и емоции), асертивност (способността да се отстояваш и да изказваш своето мнение по здрав начин), умение за управление на вниманието, управление на стреса, контрол на импулса, себемотивиране, планиране, гъвкаво мислене и т.н.

Част от тези умения спадат и към категорията „когнитивни умения“ (свързани с мисловните и познавателни процеси), което означава, че за да се осигури на децата една стабилна основа за бъдещи успехи в личностното, междуличностното и професионално развитие е необходимо да се развиват едновременно когнитивните, емоционалните и социални умения. Доброто взаимодействие и интегрираност на всички тези аспекти от личността на детето е изключително важно.

Как могат учителите да спомогнат развиването на когнитивните умения в социално-емоционалното обучение на децата?

  • Детайлно обяснение на начините, по които мозъкът учи

В социално-емоционалното обучение се включва трениране на децата да осъзнават, идентифицират и управляват емоционалните си състояния и поведенческите си реакции, както и да разбират как протичат когнитивните (мисловните) процеси в мозъка им.

Това означава децата да бъдат информирани за нагласата за израстване – какво представлява тя и как да я развият в себе си. Професорът по психология Каръл Дуек в Станфордския университет описва нагласата за израстване като фокус на децата върху процеса на развитие на умения и собственото си ежедневно подобряване вместо да се концентрират единствено върху оценките и крайния резултат. Мисленето на децата с тази нагласа е много по-гъвкаво и ориентирано към намиране на решения и те изпитват много повече удовлетвореност от процеса на учене отколкото децата с фиксирана нагласа (тези, които са фокусирани върху оценките и избягват да се занимават с нови дейности от страх да не сгрешат и да не се изложат).

a-boy-writing-in-class

Учителите и родителите могат да стимулират развитието на нагласа за израстване като поощряват децата за показани усилия за усвояване на знания и подобряване на умения вместо да чакат детето да изкара висока оценка на тест, за да го похвалят.

Всъщност, ако децата биват често хвалени за оценките и крайния резултат, има вероятност те да спрат да ценят малките ежедневни стъпки в процеса на учене и да се вълнуват единствено от резултата на теста, както и да развият страх от грешки и представата, че ако не постигат добри резултати в дадена дейност, тази дейност „не е за тях“ и те няма да могат да преодолеят предизвикателствата.

Учителите е важно да обяснят на децата за това, че с всяко усилие за научаване на ново знание и всеки път, когато го практикуват, в мозъка им се изграждат и затвърждават определени невронни връзки. Мозъкът е пластичен и се преструктурира в зависимост от нещата, с които го ангажираме и какво избираме да повтаряме и прилагаме.

  • Съдействието на нашите приятели – кучетата
boy-reading-aloud

Учителите и родителите могат да опитат новия научно-доказан подход за подобряване на социално-емоционалните и когнитивни умения – терапевтични кучета като помощници в учебния процес. Изследванията са показали, че присъствието на куче в класната стая намалява нивото на стресовите хормони в тялото на децата, което от своя страна им помага да се съсредоточат върху ученето по-добре.

Според научните доклади от изследванията, взаимодействието с терапевтични кучета в класната стая води до подобрение на уменията за четене, стимулира паметта и уменията за решаване на казуси.

  • Включване на дейности, които развиват изпълнителните функции на мозъка

Вече са разработени много игри за подобряване функциите на работната памет и концентрацията.

За развиване на концентрацията са подходящи дейности, в които има ясно определени времеви рамки и лимити, в които участниците трябва да се опитат да намерят отговор на въпрос преди алармата да извести, че времето им е приключило. Това стимулира способността им да се концентрират оптимално.

fast-forword

Учените са разработили и технологии като програмата Fast ForWord, с помощта на която се развиват едновременно работната памет на децата, умението им за концентрация, бързо обработване на информация, логическо мислене, умения за четене с разбиране, слухова обработка, учене на английски език и т.н.

Програмата се използва за развиване на когнитивните умения и при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието, аутизъм и др.

Можете да прочете повече по темата в първата част на статията.

Източник: SciLearn

И още: