Преодоляване на трудностите при дислексия – кои са доказано ефективните начини?

girl-reading-to-a-dog

Хората с дислексия, които успешно преодоляват трудностите свързани с четенето, използват ефективни стратегии. Някои малки трикове, на пръв поглед незначителни промени, могат да окажат голямо влияние върху техния живот, да станат определящ фактор за успеха им и да създадат усещане за удовлетвореност от себе си. Ето няколко от тези стратегии, които могат да бъдат използвани от деца и възрастни:

Разделяне на задачите на по-малки части

Едно от най-фрустриращите неща за хората с дислексия е голямото количество време, което някои задачи им отнемат в сравнение с времето, което би им било необходимо, ако нямаха дислексия. Това, което стои пред тях като предизвикателство, е да променят вътрешните си нагласи, така че да станат способни да приемат ситуацията. Самото приемане намалява значително фрустрацията, която изпитват, а това вече е основа за по-голяма ефективност на действие. Следващата стъпка е добре да бъде разделяне на задачите на по-малки части.

Например, ако на ученик или възрастен с дислексия му предстои да прочете дълъг текст, това, което може да направи е да раздели текста на няколко части и да ги чете с малка почивка между тях. По време на почивката може да станат, да се разходят и да дадат възможност на мозъка да презареди ресурсите си от енергия и концентрация. Тази почивка е и вид награда за изпълнената част от задачата. Празнувайте малките победи дори, когато става въпрос за прочитане на кратък текст. Поздравете се за направеното усилие и си отдайте нужното признание.

Шрифтове

Много хора с дислексия са открили, че изборът на шрифт определено е от значение за скоростта им на четене. Изследване през 2013 г. стига до заключението, че шрифтовете Sans Serif, Monospace и Roman са по-лесни за четене за хората с дислексия отколкото Serif, Proportional и Italic. Специално разработени шрифтове за дислексици са OpenDyslexic и Dyslexie. Но всеки човек е различен, така че експериментирайте, докато откриете най-подходящия за вас шрифт.

Цветът на шрифта също влияе върху четенето. Опитвайте да четете като променяте цвета на буквите и фона, за да установите най-добрите цветове за вас. Дори носенето на цветни очила по време на четене също помага понякога.

Четене на глас

Четенето на глас е добър начин за поддържане на концентрацията върху текста. Също помага за по-добро запомняне на прочетената информация. И в крайна сметка, четенето на глас е начин да се направи по-добра връзка между това как изглеждат думите и как звучат.

Следенето на текста по време на четене с помощта на пръст или химикал също може да бъде от полза. Друг вариант е да се използва линия или лист хартия, които да се поставят под реда, който бива четен в момента и да се придвижва надолу под следващия ред при прочитане на настоящия.

Използвайте силните си страни и работете върху подобряване на слабите

Това е една балансирана стратегия – от една страна, търсите начини да намалите натоварването с неща, които не са ваша силна страна (например заменяте книгите на хартия с аудио версията им, когато е възможно), а от друга страна – прилагате ефективни начини за подобряване на умението за четене.

fast-forword

Такъв научнобазиран начин за развиване на умението за четене, както и за усъвършенстване на другите когнитивни умения, е използването на софтуерни програми като Reading Assistant и Fast ForWord. Те помагат на деца и възрастни с дислексия и други затруднения с ученето (при дефицит на вниманието и разстройство на слуховата обработка, например) да създават невронни връзки в областите в мозъка, които отговарят за когнитивните умения за четене, писане, концентрация, логическо мислене, слухова обработка и запаметяване.

Можете да прочетете още стратегии за справяне в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: