Дислексия, затруднения с ученето и разстройство на слуховата обработка – справяне с предизвикателствата чрез себерегулация и ефективни стратегии.

boy-writing-with-a-pencil

Когато ученик с някакъв вид диагноза като дислексия или разстройство на слуховата обработка, има големи затруднения с ученето, логично е да си помислим, че проблемът се състои единствено в дефицита, заради който има диагноза. Но има и една допълнителна причина за затрудненията с ученето и тя е липсата на ефективни стратегии за справяне с предизвикателствата.

Един ефективен инструмент, който учениците могат да използват, за да подобрят справянето си в училище, независимо от техните способности и дефицити в този момент, е себерегулацията. Това е процес, с помощта на който учениците поемат отговорност за собственото си учене, наблюдавайки поведението си и напредъка си и правейки корекции, където е необходимо. Себерегулацията е процесът на трансформация на мисълта в осъзнато и целенасочено действие. Ето няколко стратегии, които учителите могат да въведат в класната стая, за да бъдат използвани от децата и в училище, и у дома:

Поставяне на цели

Поставянето на цели е важна част от себерегулацията и може да бъде фундаментална за останалите стратегии. Когато се използва ефективно, процесът на поставяне на цели дава на учениците възможност да наблюдават собственото си поведение и да набелязват зоните, които се нуждаят от подобрение.

teacher-helping-a-schoolboy

Учителите могат да помогнат на всяко дете да определи своите цели, които да са конкретни и да изискват усилия, но да не са прекалено трудни. Целта би трябвало да бъде сравнително лесна за постигане, за да могат децата да изживяват усещането за постижение и справяне, всеки път, когато успеят да осъществят следващата си цел.

Например, когато двама ученика имат проблеми с домашната работа, те може да се нуждаят от съвсем различни неща, за да видят подобрение. Единият ученик може да отрие, че проблемът се състои в управлението на времето и да реши да пренареди приоритетите и дейностите си, за да има напредък. Вторият ученик може да осъзнае, че не се справя с домашната работа, защото не внимава в час достатъчно и не разбира добре материала още в училище. Неговата цел може да бъде да започне да си прави записки в час, които да му помагат да се концентрира и тези бележки да му помогнат да си напише домашната след това.

Себенаблюдение

Учениците се наблюдават като си задават въпроси дали това, което правят в момента е свързано с техните цели или противоречи на целите им. Например:“Използвам ли си времето така, че да съм направил домашното си преди времето за вечеря?“ или „Концентриран ли съм в момента?“

Себеинструктиране

girl-writing-homework

Това е нещо като вътрешен диалог, който може да бъде мощно средство за промяна, ако се използва осъзнато. Важно е учителите да насочват вниманието на децата към вътрешния им диалог, за да са осъзнати за това в каква посока ги движи – положителна или негативна. Пример за полезен вътрешен диалог е:Трудно ми е в момента, но ще се справя с тази задача. Предизвикателствата ме развиват. Не знам много думи в този текст, но ще ги проверя в речника и ще го разбера по-добре.“

Осъзнато насочваният вътрешен диалог може да помогне много за повишаване на мотивацията и за намаляване на тревожността в трудни моменти.

Подсилване на новите полезни навици

Това се случва, когато ученикът избере мотивираща го награда, с която да отпразнува всеки един успех. Наградите могат да са за краткосрочни и за дългосрочни цели. Например, ученик, който има затруднение с управлението на времето, може да си определи награда по този начин за подобряване на умението да разпределя добре времето си: „В неделя ще отида на кино, защото тази седмица успявах всеки ден да си направя домашното преди времето за вечеря.“

Осъзнато и целенасочено учене

Да овладееш себерегулацията само по себе си не променя дислексията или разстройство на слуховата обработка, но със сигурност води до напредък. Децата разбират как поведението им влияе на представянето им в училище и осъзнават, че те имат избора да поемат в друга посока и да изберат ново поведение или начин на мислене. Те също така разбират, че ученето е целенасочен, осъзнат процес, в който те играят главната роля.

ForBrain-ability-to-stay-on-task

Когато тези стратегии за себерегулация се съчетаят с използване на съвременни средства за подобряване на когнитивните умения (за четене, писане, концентрация, запаметяване, слухова обработка и т.н.) като програмите Reading Assistant, Fast ForWord, ForBrain и SoundSory, резултатите са още по-добри. Тези програми са разработени от невробиолози на базата на откритията за невропластичността и могат да се използват за развиване на когнитивните умения, както в случаите, когато има някаква диагноза като дислексия, така и от деца и възрастни, които нямат затруднения с ученето, но искат да постигнат бърз напредък в изброените когнитивни умения.

Източник: Scientific Learning

И още: