Домашните работи – кои са възможните скрити причини за затрудненията с тяхното писане?

girl-studying-at-home

Писането на домашните работи е една от темите, които създават конфликти между родителите и децата. Нежеланието на децата да полагат усилия за учене вкъщи или затрудненията им с писането на домашните и нуждата от помощ от страна на родителите понякога създава напрежение, защото това е още една задача към вече претоварения график на родителите.

От друга страна, децата също са се прибрали изморени от учебния ден като се имат предвид новата информация, която са получили в часовете, вниманието, което е трябвало да насочват към урока, някои притеснения свързани с тестове, изпитвания или отношения със съученици и учители. Всичко това оказва влияние върху нивото им на енергия и отношението им към учебния процес или към конкретен учебен предмет.

Те имат нужда от качествена почивка и някакъв вид физическа активност преди да са готови отново да седнат на едно място и да се фокусират върху задачите за домашно. Ако нещо тревожи децата в отношенията в училище, родителите и учителите е важно да проведат спокойни разговори с тях, за да се открие причината за безпокойството и да се намери решение на проблема.

При някои деца затрудненията с домашните произлизат от някои дефицити в уменията за учене и е добре да им се обърне внимание, за да бъдат запълнени навреме.

Кои празнини в уменията и навиците за учене на децата излизат наяве покрай писането на домашните?

  • За децата в началното училище дефицитът в умението за четене с разбиране създава проблем и при подготовката на домашните
  • Дефицити в слуховата обработка, което затруднява разбирането на обясненията на учителя в клас
  • Дефицитът в умението за писане
  • Умението за концентрация

В тези случаи, интервенциите с помощта на съвременни технологични средства, създадени от специалисти в областта на невронауката би било ефективно решение за подобряване на когнитивните умения на децата – за четене, писане, слухова обработка на информацията, концентрация, запаметяване и т.н. По този начин ще се третират конкретните причини за затрудненията с ученето и подготвянето на домашните.

SoundSory-headphones

Програмите Reading Assistant, FastForWord, ForBrain и SoundSory се използват успешно и при деца с дислексия, хиперактивност и дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, разстройства от аутистичния спектър и т.н.

Интервенциите продължават средно 4-6 месеца по 3-5 дни в седмицата за 30 минути на ден. Това, което се случва, е стимулиране на мозъка да създава нови невронни връзки в областите, които са свързани с когнитивните функции и уменията за учене. Постепенно децата стават все по-способни сами да се справят със задачите за домашно и с предизвикателствата в класната стая. Повишава се академичния им успех, както и нивото им на самоувереност и удовлетвореност от себе си.  

Източник: Gemm Learning

И още: