Ефективно преговаряне на учебен материал – как работи човешката памет?

За да може един ученик да си направи добър план за учене, е добре да бъде запознат с това как работи човешката памет. Психолозите, които изучават паметта и процесите на учене, знаят, че има няколко много важни принципа определящи успешното научаване на информация и спомнянето й, когато тази информация е необходима, например по време на изпит или тест. Вижте кои са тези принципи:

Тествайте се, не разпознавайте информацията пасивно

Най-честата форма на учене, която влиза в идеята за „преговор“ е буквално просто да се гледат нещата, които са предвидени за преговор. Въпросът е там, че има разлика между способността да разпознаем нещо като познато, когато го видим и това да имаме способността да си го спомним без то да е пред очите ни.

Разпознаването е много по-лесна задача. Човек може да се обърка като си помисли, че щом разпознава дадената информация като позната, значи я знае и я е запомнил добре. Помислете си: когато чуете песен, която сте чували много пъти и бихте могли да я пеете, ако някой друг пее с вас и ви помага с текста, това означава ли, че ще можете сами да я изпеете отначало докрай, дори и да сте я чували десетки или стотици пъти?

Заключението е, че фокусът ви е важно да бъде върху това да се опитвате да възстановите самостоятелно информацията като я разкажете без да гледате в учебника или тетрадката.

Пространство между повторенията: необходимата стратегия, за да може мозъкът ви да съхрани информацията

boy-revision-for-tests

Основната идея тук е да разпределите работата върху ученето и преговарянето в няколко дни или дори седмица-две по 1 час на ден, отколкото да се опитвате да запомните всичко наведнъж в рамките на няколко часа за един ден.

Съсредоточаване върху нещата, които знаете най-малко

Колкото и да е приятно за учениците да избират да говорят за темите и уроците, които са усвоили най-добре, смисълът на преговора е да се идентифицират пропуските и трудностите и да се насочи вниманието върху тях. Това означава полагане на усилие и отлагане във времето на удоволствието от практикуването на вече добре научените знания и умения.

Практикуване в условия близки до реалните на изпита

Когато преговорът става под формата на отговаряне на въпросите, които се очаква да бъдат дадени на изпита в рамките на времето, с което ще разполага ученика тогава, то преговорът е максимално ефективен.

Тези принципи звучат логично, но това, което се наблюдава като общочовешка тенденция е да се влага минимално усилие във времето за учене, а това не води до постигане на качествено научаване на материала.

fast-forword

В някои случаи ученето и преговарянето могат да бъдат изключително изтощителни, ако ученикът не е развил достатъчно добре когнитивните си умения – за четене, концентрация, запаметяване и т.н. Невробиолозите, които търсят иновативни начини за стимулиране на изграждането на невронни връзки в областта на когнитивните умения са създали програмите Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. С тяхна помощ се постига подобрение на когнитивните умения при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, разстройства от аутистичния спектър и т.н.

Източник: The Guardian

И още: