Ежедневното писане в училище и у дома – защо е изключително важно за децата?

teenage-girl-writing

Пишат ли учениците достатъчно в днешно време и защо технологиите не могат да заменят писането?

Писането в клас и у дома, когато се прави ежедневно, има многобройни ползи както за децата, така и за възрастните. Ето кои са някои от тях:

Писането подобрява комуникационните умения

На първо място писането е средство за изразяване и комуникация. Без значение от възрастта на учениците, редовното писане подобрява тяхното умение да разкриват и да се свързват с техните собствени мисли и чувства.

Писането помага на учениците да преговарят и да запомнят наскоро взет учебен материал

Не е ли по-лесно да си спомним за нещо, което искаме да свършим по-късно като го запишем някъде? Кратка задача за писане в края на часа като отговор на въпрос свързан с урока е много добър начин да се затвърди материала, да се припомнят основните точки от урока и да се изградят добри умения за писане в същото време.

Писането помага на учителите да оценят знанията и уменията на учениците

elementary-schoolchildren-writing

Писмените задачи като отговор на конкретен въпрос или създаване на есе или разказ по определена тема дава възможност на преподавателите да видят какво си спомня ученика от уроците, как разсъждава и дали има пропуски в знанията.

Писането стимулира креативността

Навикът да се пише ежедневно в училище или у дома подпомага творческия поток на мисълта. Учениците използват активно въображението си, проучват различни възможности, търсят идеи за разрешаване на конкретни проблеми и се усъвършенстват в умението да разказват по увлекателен начин. Когато пишат в свободното си време знаейки, че няма да бъдат оценявани, се чувстват свободни да експериментират със стила си, да изразят себе си и чувствата си, а това развива креативността.

Може да отделяте по 15-20 минути на ден за семейно занимание, в което всички сядате в една обща стая и пишете в своите тетрадки-дневници за своите най-хубави моменти от деня, най-неприятни и уроците от деня. После може да си прочетете написаното, а може и да оставите някои неща за себе си. Това занимание дава добра възможност за пълноценно опознаване на децата и стимулиране на обсъждане на важни теми.

Писането е важно за себеопознаването

Писането в дневник е дейност, която дава възможност на децата и възрастните да видят мислите си на бял лист. Това им позволява да осъзнаят нови аспекти и да открият нови гледни точки за техни преживявания и отношенията им с другите. Такъв тип писане е себеопознавателен процес, в който децата и възрастните подреждат различните парчета от пъзела на тяхното минало, настояще и желания за бъдещето. То е и начин да се освободят емоции и чувства и да се постигне релаксация и по-голяма яснота.

Когато писането на свободен текст се случва в училище, учителите имат възможността да опознаят по-добре личността на детето, неговите предпочитания, притеснения и страхове и модели на мислене. Това може да послужи като основа за задълбочен разговор с детето, в който то да се почувства значимо, чуто и разбрано.

fast-forword

В някои случаи четенето и писането се оказват изключително трудно предизвикателство заради наличието на дислексия, дефицит на вниманието, пропуски в езиковите умения или някакъв друг вид затруднение в използването на когнитивните умения. Подобряването на тези умения може да се осъществи с помощта на съвременни, иновативни средства като програмите Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain или SoundSory. Те са създадени от учени-невробиолози въз основа на откритията за невропластичността и стимулирането на създаването на невронни връзки в областите в мозъка свързани с когнитивните умения.

Източник: Scientific Learning

И още: