Стрес и притеснения преди новата учебна година – как да помогнете на детето да ги преодолее!

school-girl

Началото на новата учебна година наближава и това може да бъде стресиращо събитие както за децата, така и за родителите. Това се отнася още повече за семействата с деца със затруднения с ученето и дефицити в когнитивните умения.

Децата започват да си припомнят миналогодишните притеснения и си създават предварителна негативна нагласа към новата учебна година. Ето няколко предложения за облекчаване на стреса в този преходен период.

Включете на режим „Връщане в училище“ с всекидневно четене

Много родители започват да настройват режима на лягане и ставане на детето една седмица преди началото на учебната година, за да може детето да се адаптира. Но такъв период на адаптация е необходим и по отношение на дейностите, с които детето се занимава през деня, за да се подготви за предстоящите занимания в училище. Според възрастта на детето, отделете между 10 и 30 минути на ден за четене на книжка заедно с него или за самостоятелно четене от негова страна.

Ако знаете какво ще изучава то през учебната година, може да изберете книжка или енциклопедия с теми близки до учебната програма, за да провокирате любопитството му и да му дадете възможност да придобие самоувереност по тези теми. Освен това, по този начин детето възприема идеята, че научаването на знания не се случва само в училище.

Когато детето чете книжка самостоятелно, можете да стимулирате интереса му към четенето като обсъждате с него какво е прочело, задавате му въпроси, изказвате предположения за сюжета и впечатления. Нека тези разговори са забавни и увлекателни за детето, за да свърже процеса на четене с откриване на интересни книги, а не просто с подготовка за учебната година.

Говорете с детето за потенциалните предизвикателства през новата учебна година

school-boy

Децата се вълнуват от това, което им предстои. Можете да поговорите с вашето дете за отношенията с другите деца и с учителите, за да им помогнете да си създадат положителна нагласа и усещането, че могат да се справят с предизвикателства, да създават приятелства и да говорят с преподавателите за това, което ги затруднява.

Можете да споделите с детето си и свои собствени преживявания от училище, как сте се справили тогава или какво бихте направили в такава ситуация от сегашна гледна точка, за да е по-добър резултатът.

Не се притеснявайте прекалено много за оценките на детето

Ако вие самите се притеснявате за оценките на бъдещите тестове, дори и да не споделяте с детето си своите притеснения, то най-вероятно ще усети вашето напрежение и това ще му създаде допълнителен стрес. А наличието на излишен стрес в началото на учебната година няма да помогне на децата да се справят добре с първоначалните тестове, които се дават за оценка на знанията придобити през изминалите години.

Намаляването до минимум на стреса преди започването на учебната година е изключително важно и за вас, и за детето. Създайте максимално положителна представа и нагласа у детето по отношение на ролята на училището за неговото цялостно подобряване и за избора на професия в бъдеще. Поговорете с детето и за срещите с приятелчетата в училище, за споделените преживявания и за хубавите моменти, които го очакват.

fast-forword

Ако детето има затруднения с когнитивните умения като четене, писане, слушане с разбиране, запаметяване, усвояване на нов език, можете да включите в подготовката за училище и ефективни съвременни технологични интервенции за подобряване на тези умения. Такава интервенция е използването на софтуерните програми FastForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory, които са създадени въз основа на откритията на невронауката за пластичността на мозъка. Тези програми помагат на децата с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и разстройства от аутистичния спектър да развият по-добри когнитивни умения.

Източник: Gemm Learning

И още: