Забавяне в слуховата обработка – основен биомаркер за наличие на аутизъм. Какво казват изследванията?

little-boy-next-to-a-tree

Учени провели изследване в Детската болница във Филаделфия като използвали магнетоенцефалография, за да видят магнитните полета в мозъка и открили, че децата с аутизъм обработват звука и езика с една фракция от секундата по-бавно от останалите деца. Това доказателство за дефицит и забавяне в слуховата обработка при децата с аутизъм се смята за надежден биомаркер за наличието на аутизъм.

Д-р Тимъти Робъртс, водещ на изследването, заключава:

„Това забавяне в слуховата обработка ясно показва, че аудиалната (слуховата) система се развива по-бавно при децата с аутизъм.“

Това изследване било направено още веднъж и резултатите потвърдили изводите от първото изследване.

little-child-with-headphones

Според Кристофър Едгар, доцент по радиология в Детската болница във Филаделфия:

„Ако отнема повече време на децата с аутизъм да обработят основни звуци, ефектът от това забавяне се натрупва и силно проличава, когато става въпрос за обработване на по-сложна информация като думи и изречения.“

Слуховата обработка – защо е толкова важна?

Слуховата обработка е фундаментално когнитивно умение, защото определящ фактор за развитието на езиковите умения, четенето и ученето. Децата, при които има затруднения с езиковата обработка, често имат проблем и с:

  • Ученето
  • Четенето – ако детето не обработва звуците по правилен начин, то и четенето не може да стане автоматичен процес, ще изисква допълнителни усилия и постоянна концентрация върху звуците.
  • Социалните взаимодействия
  • Мисленето – то също е свързано с езиковите умения
  • Работната памет
  • Вниманието

Децата с аутизъм страдат и от хиперсензитивност на слуховата обработка. Това означава, че са свръхчувствителни към фоновия шум, което се превръща в още един фактор, който пречи на ученето. Непоносимостта на детето към външните шумове нарушава способността му да се концентрира.

Подобряване на слуховата обработка

fast-forword

Учените в областта на невронауката разработват програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory, с помощта на които да се подобрят уменията за слухова обработка, четене и учене. Всяко упражнение в различните серии е насочено към развитието на едно или повече когнитивни умения. Съдържанието на упражненията варира от разпознаване на звукови модели до правопис и четене с разбиране.

Нова версия на Fast ForWord от 2019 г., която се характеризира с висока адаптивност

Програмата Fast ForWord има усъвършенствана версия, която още по-точно открива кога един ученик се затруднява и предлага по-прецизни, персонализирани интервенции за всяко едно дете, за да се постигат подобрения максимално бързо.

Предложения за децата, които нямат развити никакви езикови умения

За децата, при които забавянето в слуховата обработка е по-голямо от средното характерно за аутистичния спектър, се препоръчват програмите за слушане SoundSory (мултисензорна програма от музика и движения) и ForBrain (звукова обратна връзка чрез костна проводимост и динамичен филтър). Тези програми стимулират слуха и са подходящи за деца под 6-годишна възраст, които може да се затрудняват с Fast ForWord и имат нужда от тази предварителна стъпка в развитието на езиковите умения преди да могат да извлекат оптимални ползи от Fast ForWord.

Източник: Gemm Learning

И още: