Ученето на език подобрява когнитивните функции на мозъка – вижте интересни начини за учене на език през ваканцията!

children-in-the-mountain

Ваканцията е период за игри, каране на колело, почивка на море или планина, но може да бъде и време, през което децата да стимулират мозъка си да развива когнитивните си функции – внимание, запаметяване, аргументиране, решаване на казуси, взимане на решения и т.н. Така мозъкът ще поддържа оптимална активност и ще бъде в добра кондиция в началото на новата година. Според изследванията, всички гореизброени ползи се случват по време на ученето и практикуването на чужд език. Тези дейности са ефективен начин да се осигури една добра тренировка на мозъка.

Освен това, през ваканцията ученето на език може да става по-лесно и заради достатъчното време за почивка, което често липсва по време на учебната година, когато децата трябва да се подготвят по всички предмети.

Как се учи и практикува чужд език по интересен начин през ваканцията?

С пътувания. Потапянето в атмосферата и културата на нова страна е вълнуващо и стимулиращо мозъка. Когато отидете на почивка в чужбина, окуражавайте детето да прилага научените знания като задава въпроси на местните, поръчва храна, пита за упътвания и т.н. Всяка дума изписана на различни места по улиците, магазините, хотела е възможност детето да обогати речника си от живия живот. Нека то се опита да познае значението на тези думи и след това да провери в онлайн речник дали предположението му е било вярно.

Слагайте етикетчета на предметите у дома. Един от бързите начини за научаване на думи свързани с предметите от ежедневието е като детето сложи лепящи листчета върху различни вещи с техните имена на чужд език.

Forbrain-headphones

Опитайте устройство за аудиална обратна връзка. Съществуват няколко устройства, които тренират мозъка и подобряват уменията за учене. Такова устройство е ForBrain Bone Conduction Headphones, при употребата на което, детето стимулира мозъка си с помощта на специално създадени слушалки, които осигуряват динамична обратна връзка на звуков стимул (обикновено самия глас на използващия устройството) чрез костната проводимост. Ученето на езика става мултисензорно изживяване, което запечатва информацията в паметта много по-бързо заради положителните ефекти върху когнитивните (познавателните) функции на мозъка. В допълнение на ForBrain e мултисензорната система е SoundSory, която се състои от специално създадена музика, на която са направени невро-акустични модификации, както и от поредица от двигателни упражнения.

fast-forword

Други програми, които спомагат за подобряване на когнитивните умения на деца и възрастни и за научаване на чужд език са: FastForWord и Reading Assistant. Разработени са от невробиолози и се използват и в случаите на дислексия, хиперактивност и дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и т.н.

Участие във форуми за практикуване на езиковите умения с други деца, които изучават чужд език. Може да потърсите в Интернет чат форуми за учене и практикуване на чужд език чрез разговори с други учащи или с деца, за които този език е майчин. Приложенията от категорията Language Exchange Apps, които може да потърсите са: Tandem, Bilingua, HiNative и HelloTalk.

Освен търсенето на по-разчупени и иновативни начини за учене и практикуване на езика, можете да мотивирате децата да учат език и като им разкажете за всички хубави ефекти от тази дейност: ще подобрят творческите си способности, паметта си, концентрацията си, уменията за учене, логиката и умението за взимане на решения.

Източник: ForBrain

И още: