Уменията за учене и влиянието на травмите – изследователката Шарлът Дейвис за освобождаването от блокажите!

girl-listening-to-music

Личната история на Шарлът Дейвис има важно значение за решението й да създаде организацията Fit-2-Learn за подпомагане на деца и възрастни да достигнат пълния си когнитивен потенциал. Тя участва в управляването на бежански лагери за виетнамци в Китай, където става свидетел как условията на живот се отразяват на физическото, умственото и социалното развитие на децата.

От опита й с децата във виетнамските бежански лагери – връзката между травмите и развитието на децата

Заради опасността от досег на бебетата с плъхове или техни изпражнения, бежанците не оставят децата на земята и за разлика от бебетата развиващи се в нормални условия, виетнамските бебета нямат възможността да лазят, докато се научат да се изправят и да ходят. Резултатът от липсата на етапа на лазенето е, че техните двигателно-моторни умения не са добре развити, което се оказва, че има пряк негативен ефект и върху уменията им за учене на по-късен етап.

Шарлът споделя: „Това беше важно откритие, защото можехме да видим тясната връзка между физическото развитие и развитието на децата в другите области.“

Голям брой от децата във виетнамските лагери изпитват затруднения с усвояването на речта и на нови езици, което пречи на тяхното интегриране в новата страна и намирането на добри професионални възможности по-късно в живота.

Шарлът научава чрез опита си в тези лагери, че най-силно са засегнати по отношение на развитието си тези бебета и деца, които са изживели силна травма. Тя разбира, че за да могат тези деца да преодолеят затрудненията, те задължително имат нужда от психотерапия, както и от стимулиране на мозъка да създава необходимите невронни връзки свързани с когнитивните (познавателните) умения чрез определени дейности, които подпомагат сензорно-моторното развитие на децата.

Начини за лекуване на травмите и последствията от тях върху когнитивното развитие на децата

Възможно ли е пеенето да е една от тези дейности, които лекуват травми и стимулират детското развитие?

Да, това се оказва вярно. Шарлът започва да прилага програмите на ForBrain за подпомагане на развитието на уменията за учене при децата и наблюдава ефекта на пеенето върху когнитивните функции на мозъка им и емоционалното им състояние.

family-mindfulness-practice

Другите дейности помагащи на мозъка да се задвижи и да се освободи от всякакви блокажи (когнитивни, психологически и физически) са: практикуването на майнфулнес (осъзнато присъствие в настоящето), както и дейности, които стимулират аудиалната и вестибуларната системи. По този начин се лекуват травми, забавяне в развитието и сензорни разстройства.

Отдавна се знае, че забавянето в когнитивното развитие може да е резултат от недобри условия на живот на детето. Може също така да бъде и следствие от пренебрегване на сигналите за затруднения с усвояването на речта и езиковите умения.

brain-neurons

Когато тялото преживява травма, мозъкът също превживява травма, а това може да доведе до забавяне на развитието на когнитивните (познавателните) умения. До преди няколко десетилетия не беше известно, че човек може да влияе на когнитивните функции на мозъка. Научните изследвания, обаче, доказаха, че мозъкът е доста динамичен и недостатъчно развитите връзки в една област в мозъка могат да бъдат подкрепени от развиването на по-силни връзки в друга зона на мозъка. Тази способност на мозъка да се развива и преструктурира се нарича „невропластичност“.

Шарлът изучава как откритията за невропластичността могат да подпомогнат развитието на уменията за учене при деца и възрастни. Тя използва своите познания в тази област и за да помогне на сина си да се справи със затрудненията, когато той като малък започва да показва знаци за влошаване на зрението. За това свое лично преживяване, тя разказва в нейната реч в TEDx Talk през 2013 г. Преживяното със сина й я убеждава още повече, че може да помогне на много деца да постигнат успех в развитието на когнитивните си умения.

Тогава решава да основе Fit-2-Learn и поставя фокус в работата на организацията върху холистичния подход към децата изпитващи когнитивни затруднения в резултат на недобри условия, преживяна травма или поради друга причина.

Едно от обученията, през които преминава, за да може да помогне максимално на децата, е обучението за прилагането на програмите на ForBrain. Тя има възможността да наблюдава ефекта на ForBrain върху учениците в училище. Шарлът отбелязва, че уменията на децата за обработка на звука показват впечатляващо подобрение. Тя използва ForBrain в своята организация от самото й основаване през 2012г.

Кой е подходящ кандидат за ForBrain?

Шарлът смята, че всеки човек може да извлече голяма полза от използването на програмата. С помощта на ForBrain тя е помогнала на хора на възраст между 3 и 70 години с всякакъв тип когнитивни затруднения – ученици и студенти, които са имали нужда от подобряване на уменията им за учене, както и хора над 60-годишна възраст, които искат да се грижат за когнитивните функции на мозъка си.

Приложение на ForBrain

Има различни начини за прилагане на програмата. Един от вариантите при дете преживяло травма, например, е да бъде подбран подходящия за него списък с музика и да се обсъди с детето какви промени наблюдава в настроението си и когнитивните си умения в резултат от използването на специално подбраната музика за него.

Сесията може да включва и четене на детски стихчета на глас, докато детето носи слушалките ForBrain и запаметяването на ново стихче или песен всяка седмица. По този начин се подобряват способността за внимание, когнитивните умения, увереността при говорене и се надгражда речниковия запас на детето. И тъй като ForBrain подобрява функциите на паметта, децата запаметяват новите думи много по-лесно и бързо отколкото, ако просто им беше даден списък с думи за наизустяване.

Шарлът също споделя, че се радва от факта, че някои от известните кабаретни певци в Лондон също са се възползвали от ForBrain за повишаване на тяхната увереност и сценично присъствие.

fast-forword

Освен програмата ForBrain, учените са разработили и други програми като FastForWord и Reading Assistant на базата на откритията за невропластичността, за да подпомогнат когнитивното развитие на деца и възрастни и за подобряване на уменията на деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, аутизъм и др.

Източник: ForBrain

И още: