По-добра комуникация с детето с аутизъм – определете стила му на учене и развийте уменията си за общуване!

brother-with-autism

Родителите на дете с аутизъм имат нужда от дълбоко познаване на начини, по които могат да постигнат максимално ефективна комуникация с детето. В някои случаи детето с разстройство в аутистичния спектър не използва вербална комуникация и е необходимо тя да бъде заменена с картинки и други средства за общуване. Затрудненията в комуникацията водят до фрустрация у детето и възрастните и затова е толкова важно да се използват иновативни методи за подобряване на общуването.

Една от целите на комуникацията е да се постигне усвояване от страна на детето на т.н. „ежедневни умения за живеене“. Някои от тези умения включват: използване на тоалетната, къпане, миене на зъбите, обличане, приготвяне на нещо за хапване, социално взаимодействие, използване на парите и др.

Първата важна стъпка в подобряването на комуникацията между детето и възрастните е да се определи дали детето е визуален, аудиален или тактилен тип учащ се, така че средствата за комуникация да бъдат подбирани според предпочитания стил на учене на детето.

Ако детето ви е визуален тип (учи най-добре като използва основно зрението), наблегнете на следните неща:

 • Онагледете графици и задачи за изпълнение чрез постери и писане на бяла дъска
 • Демонстрирайте как се изпълнява дадена задача преди да го помолите да опита само да я направи
 • Включете програми за визуално учене като 3D Learner и програми за развиване на когнитивните умения на децата като FastForWord и Reading Assistant, които са разработени от невробиолози с цел подобряване на функциите на мозъка чрез стимулиране създаването на нови невронни връзки и мрежи

Ако детето ви е аудиален тип (учи най-добре като използва основно слуха и слуша инструкциите):

 • Използвайте аудио книги, записи на телефон, песни и рими
 • Обяснявайте внимателно на детето задачата преди да го помолите да я изпълни
 • Включете техники за аудиално стимулиране на мозъка с програми като SoundSory music and movement program и ForBrain.

Ако детето ви е тактилен тип (учи най-добре чрез докосване на предметите):

 • Използвайте материали като мраморни предмети, ориз, несготвена паста, глина за моделиране и т.н.
 • Изпълнявайте задачата заедно с детето първите пъти преди да го помолите да я изпълни само
 • Потърсете специални стратегии за тактилен тип учащи

Рутината и структурата са ключови: използвайте график

Необходимо е да създадете последователност в спазването на рутинните дейности. Например , ако детето работи със специалист, важно е да се срещат по едно и също време всяка седмица, в една и съща стая и дори да влизат през една и съща врата всеки път. Повторяемостта дава на детето усещане за сигурност, намалява тревожността и е добре да се използва и в домашни условия. Използвайте табло за седмичните и ежедневните дейности с часа и мястото, където те се случват и ги спазвайте.

autism-tactile-learner

Според индивидуалното състояние на детето, в графата „свободно време“ също може да планирате някакви неща, например разходка в парка, някаква игра или гледане на филм със семейството, но без да записвате подробности, за да може детето постепенно да се научи да не се страхува от неочакваното и новото. Детето ще очаква гледането на филм, но няма да знае кой точно или ще очаква разходката, но няма да знае в кой точно парк. Така постепенно се развива по-голяма гъвкавост у детето и то започва да приема идеята, че неочакваните неща могат да бъдат приятни изживявания.

Последно, но не на последно място: бъдете добър комуникатор.

Това е изключително важно, за да се постигне намаляване на тревожността на детето.

Бъдете добър слушател

 • Поддържайте контакт с очите, когато говорите с него.
 • Давайте обратна връзка, че го слушате като кимате с глава.
 • Следвайте интересите на детето. Ако то покаже специален интерес към нещо, използвайте това като начин за разширяване на комуникацията в тази сфера. Попитайте го какво точно му харесва.

Подобрете начина си на изразяване

 • Бъдете ясни и кратки и разделяйте информацията с помощта на паузи на части, с които детето да може да се справи.
 • Използвайте равномерен глас като избягвате драстични промени в силата на гласа и скоростта на говорене.
 • Избягвайте използването на абстрактни думи или сарказъм (детето с разстройство в аутистичния спектър може да се затруднява с улавянето на нюанси в значението на думите).
 • Намалете разсейващите фактори в околната среда като електронни устройства, музика и други странични шумове, докато общувате с детето.

Източник: ForBrain

И още: