Диагноза свързана с уменията за учене – кои са основните причини за проблема и възможните решения?

boy-reading-at-home

Родителите на дете, на което му е поставена диагноза свързана със способностите за учене, се изправят пред много въпроси и колкото по-малко информация имат, толкова по-объркани и стресирани се чувстват.

Създаването на здравословна нагласа към ситуацията, както и възможността да се направи информиран избор и да се предприемат конкретни действия намалява тревожността на родителите и увеличава многократно шансовете на детето да подобри значително когнитивните си умения и да преодолее трудностите.

Едно от важните неща, които родителите е нужно да знаят е, че диагнозата не описва болест, а група от поведенчески симптоми. Другото съществено нещо, което е важно родителите да имат предвид е, че дори да са поставени няколко диагнози свързани със способностите за учене, обикновено става въпрос за един основен източник на проблем, който ако бъде открит и третиран, ще разреши всички останали произтичащи от него проблеми.

Ето какво още може да помогне на родителите да се справят със ситуацията по възможно най-добрия начин:

Има само два основни източника на проблеми с ученето

Много фактори влияят на способността на децата да развиват когнитивните си умения – състоянието на нервната система на детето, характерови черти, социална среда и т.н. Идентифицирани са повече от 40 отделни когнитивни (познавателни) умения, но много от тях са тясно свързани. Повечето затруднения с ученето се коренят в две основни области:

Обработката на езика

Това е фундаментално умение за слушане, говорене, мислене (ние мислим на родния си език), четене, писане, разбиране на постъпващата информация и аналитични умения. За да могат всички тези умения да функционират както трябва, обработката на езика трябва да бъде 100% точна и да се случва като автоматичен процес.

children-executive-skills

Чуването и разбирането/разшифрирането на звуците във всяка една дума изисква обработката на езика да се осъществява със скорост 40 звука на секунда. Ако при дадено дете тази способност не е достатъчно развита, това проличава още на 3-годишна възраст, когато то се затруднява с римуването на детските стихчета и някои други проблеми на речта. Римите са първото нещо, което помага на детето да играе с езика, да чува и анализира звуците. Затова способността за римуване е популярен показател за бъдещите умения за четене.

Развиването на добро умение за обработка на езика се случва само при около половината деца до 8-годишна възраст и това е причината голям процент от децата да изпитват затруднения с четенето дори в 4-ти клас.

Сензорна обработка

Това е второто основно умение, което е важно да бъде добре развито. Мозъкът възприема информация от всички сетива, обработва я за секунда и след това откликва. Ако има проблем със синхронизацията на обработката на информацията идваща от зрението и слуха, това се отразява на способността за учене. Резултатът е затруднения с балансирането, карането на колело и ориентация в пространството – например детето се чувства неориентирано за позицията си на футболното игрище.

Липсата на координация в работата на различните сетива създава шум в мозъка, което може да е причина за развиването на Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, което се отразява на уменията за слушане и четене.

Изберете интервенции, които да третират основния проблем

Ако детето има проблем със сензорната обработка, тогава може да потърсите решения със SOUNDSORY (музика и програма за движение за развиване на мозъка и тялото), технологията ForBrain, която подобрява майчиния език, ученето и мозъка, чрез използване на собствения глас, Интерактивен метроном, Баламетрикс и т.н.

fast-forword

Ако детето ви има забавяне на речта, проблеми с римуването и четенето, тогава първоизточникът на затрудненията най-вероятно е проблем с обработката на езика. Тогава възможните научно-базирани решения са програми разработени от невробиолози като FastForWord, Reading Assistant и Orton-Gullingham.

Учените разработват FastForWord и Reading Assistant въз основа на откритията за невропластичността с цел подпомагане на развитието на когнитивните умения при деца и възрастни.

Доверете се на вашите инстинкти

Оценяването на когнитивните способности на детето от специалисти се прави, за да се прецени доколко има разминавания между очакваното за възрастта развитие и реалното. Това има смисъл, но понякога специалистите могат да бъдат предубедени по отношение на някои неща и да поставят диагноза като гледат нещата през прекалено стеснени лещи. Ако имате вътрешното усещане, че нещо не е наред с поставената диагноза, по-добре потърсете мнението на още специалисти.

father-bedtime-reading

Еднократната среща със специалист може да не даде пълната картина за ситуацията и състоянието на детето. Вие сте тези, които знаете неща като това дали детето ви още от рано е показало интерес към математиката, но липса на интерес към четенето и символите на буквите, както и това дали рано е проговорило и е обичало римите, но сега се затруднява с четенето. Всички тези неща може да помогнат за достигане на точна представа за причините за сегашната ситуация и тази информация не трябва да се пренебрегва, а това са факти, с които само вие сте запознати и е важно да бъдат взети предвид от специалистите.

Не сравнявайте постоянно детето с другите деца, особено пред самото него. Ако то се почувства „провалило“ се в това да отговори на родителските очаквания, може да се създаде психологическа причина за липсата на напредък в ученето в резултат на вътрешната съпротива на детето да продължи да прави усилия, липсата на мотивация, страха от грешки и високото ниво на тревожност.

Приемете, че процесът на учене при различните деца варира и някои деца развиват добри умения много по-бързо в дадена област и по-бавно в друга.

Интервенции или приспособяване – два различни пътя

Когато родителите се изправят пред диагноза, обикновено има два основни пътя пред тях – да използват средства, които временно облекчават симптомите (приспособяване) или да се предприемат интервенции, които търсят, откриват и третират дълбоката причина за състоянието.

Интервенциите, които се занимават с първоизточника на проблемите със сигурност са за предпочитане, защото постигат дълготрайни резултати. Учените, които разработват интервенции включващи работата с програми като FastForWord, разчитат на научните доказателства за пластичността на мозъка да създава нови невронни връзки, които са в основата на създаването и развитието на различните когнитивни умения.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: