Подобрени двигателни и когнитивни умения при децата с генетични заболявания – как работи методът на Анат Баниел?

Ако детето ви е диагностицирано с генетично заболяване, може би са ви казали, че почти нищо не може да бъде направено за подобряване на състоянието на вашето дете. За щастие, нещата вече не стоят по този начин. В повечето случаи методът на Анат Баниел постига големи промени при деца със Синдром на Даун, Синдром на Чупливата Х-хромозома (Синдром на Мартин Бел), Болест на Шарко-Мари-Тут и други генетични заболявания.

Методът на Анат Баниел НевроДвижение се фокусира върху мозъка

Когато детето има генетично заболяване, спонтанният процес на диференциация и формиране на нови модели в мозъка не се случва така, както би трябвало. Повечето терапевтични подходи се опитват да накарат детето да направи това, което се очаква то да може да прави според възрастта му. Често очакванията са много ниски, когато се знае, че състоянието му е следствие от генетично заболяване.

В метода на Анат Баниел НевроДвижение фокусът е съвсем различен. Вместо да се опитват да оправят проблема като се концентрират върху ограниченията, специалистите сертифицирани за работа с метода се фокусират върху решенията, които в повечето случаи се намират в събуждане на мозъка за създаване на нови модели и невронни връзки.

Вижте видеото с ефекта от работата с метода на Анат Баниел при Нора Кейт, която има Синдром на Даун:

Резултатите от метода НевроДвижение са подобрения във физическото и когнитивното функциониране на децата.

Как методът на Анат Баниел стимулира мозъка?

Методът НевроДвижение използва иновативни, плавни движения и техники, които помагат на мозъка на децата с генетични заболявания да формира нови връзки и модели, които им помагат да преминат отвъд ограниченията им. Децата със Синдром на Чупливата Х-хромозома се научават да говорят и мислят абстрактно. Децата с Болест на Шарко-Мари-Тут започват да използват ръцете и пръстите си и да развиват силни мускули на краката. Децата със Синдром на Даун се научават да говорят и да структурират изречения.

boy-down-syndrome

Деца с различни генетични заболявания постигат подобрения в речта, емоционалното и социално функциониране, мисленето, физическите движения и координацията. Въпреки че това е процес, който изисква време, промените се наблюдават още в самото начало на работата с метода.

Пример от практиката за резултата от използването на метода на Анат Баниел

Черил Купър, майка на дете с генетично заболяване споделя, че то е било диагностицирано на 4-годишна възраст, когато забавянето в развитието на детето е било видимо – забавяне в развитието на речта, на моторно-двигателните умения, на умението за концентрация и сензорна интеграция и т.н. Следва традиционна терапия, която дава много ограничени резултати.

По времето, когато жената се запознава с метода на Анат Баниел, детето й няма никакво умение за задържане на вниманието, изговаря само няколко едносрични думи по „роботизиран“ начин и се движи прегърбено.

След започване на работа с метода на Анат Баниел, се случва постепенен, но значителен прогрес. Координацията на движенията на детето става като на останалите деца на неговата възраст. То започва да говори и дори развива доста добро чувство за хумор. Уменията му за мислене, четене и писане са добре развити.

Мозъкът е самоорганизираща се система и е силно пластичен, което означава, че мозъкът има способността цял живот да се преструктурира и променя в отговор на преживяванията и новите условия. Методът на Анат Баниел осигурява на мозъка нова информация, която събужда невроните и те създават нови връзки и модели, което води и до развитието на нови умения.

fast-forword

На базата на откритията за невропластичността са създадени и програмите FastForWord и Reading Assistant, които спомагат за развитието на когнитивните умения за четене, писане, смятане, слухова обработка, концентрация и запаметяване. Децата с дислексия, дефицит на вниманието и хиперактивност и разстройства от аутистичния спектър постигат значителни подобрения в когнитивните функции на мозъка.

Анат Баниел препоръчва на родителите още преди детето им да започне работа със сертифициран специалист по НевроДвижение, да се запознаят с Деветте Основни Принципа (The Nine Essentials), които са важна част от метода на Анат Баниел и могат да бъдат прилагани от родителите в ежедневната си комуникация с детето.

Източник: AnatBanielMethod

И още: