Пробив в лечението на аутизъм чрез метода на Анат Баниел!

Методът на Анат Баниел НевроДвижение е смятан за истински пробив в лечението на деца диагностицирани с разстройство от аутистичния спектър. Работата на мозъка е да слага ред в безредието (хаоса) и да създава и намира смисъл в нещата, които изглеждат странни и непознати: да организира движенията на тялото, познавателните (когнитивни) процеси, емоционалните преживявания и реакции и междуличностните връзки. Мозъкът на детето с аутизъм изпитва огромни затруднения във всички тези сфери.

Методът на Анат Баниел НевроДвижение е базиран на откритията за невропластичността (способността на мозъка да се променя и развива). За да се помогне на дете с аутизъм е нужно да се помогне на мозъка му да върши работата си по-добре.

При децата с аутизъм се наблюдава нарушение на способността на мозъка да възприема различия, което му пречи да създава нови невронни връзки, които да доведат до интегрирането на нови знания и развитие на физическите, когнитивните, социалните и емоционалните умения.

autism-boy

Чрез използването на онази част от метода на Анат Баниел наречена Девет Основни Принципа (9 Essentials), се постига събуждане на мозъка на детето, за да може то да започне да възприема различията и да се научи да координира движенията си по-добре, да може да разбира и говори, чете и пише. Целта е детето да използва оптимално своя потенциал за развитие.

Мисля, че Методът на Анат Баниел и Деца Отвъд Границите има огромен принос за подобряването на живота на децата с аутизъм и други разстройства на неврологичното развитие.“ Д-р Марта Хърбърт, невропедиатър, автор на книгата „Революцията в аутизма“ и работеща към Департамента за Клинична Психология в Харвардския Университет

Разстройството от спектъра на аутизма започва като разстройство на възприятието/движението

Смята се, че аутизмът започва като разстройство на възприятието/движението, което води до типичните симптоми в областите на когнитивните познания, комуникацията и поведението. Разстройството на движението е резултат от нарушение във фундаментални неврологични процеси в мозъка, свързани с умението за разграничаване и различаване (Мерзеник, 2003).

„Учените са дефинирали „правилата“, по които се ръководи мозъка в развитието си и способността си за пластичност. Сега вече знаем как да стимулираме мозъка да се подобрява. Изключително приятно изненадан съм от факта, че моята приятелка Анат Баниел, която работеше по съвсем различен път от моя, е достигнала до изводи, които са почти идентични на тези, до които аз стигнах в моята научна работа.“ Д-р Майкъл Мерзеник, „Баща“ на Невропластичността и носител на наградата за 2016 г. Kavli Prize в областта Невронаука.

В един от примерите за успешно приложение на метода на Анат Баниел за лечение на деца с аутизъм е описан случаят на малкия Джонатан. Родителите на детето споделят, че само след една сесия детето е показало значителни промени в поведението. След две седмици работа с метода на Анат Баниел, Джонатан е можел да се храни много по-добре, да говори по-ясно, да взаимодейства и играе с брат си и с други деца. Тук можете да видите резултата от шестседмичната работа на Джонатан с метода на Анат Баниел:

 

„Подходът на Анат Баниел е доста по-мъдър, по-фин, холистичен и по-тясно свързан с начина, по който работи мозъкът. Постига се достъп до мозъчната пластичност на детето, което води до доста по-добри резултати, така че децата да могат спонтанно да израстват отвътре-навън. Убеден съм в това, защото многократно съм наблюдавал промените в малките пациенти на Анат Баниел.“ Д-р Норман Дойджи, автор на книгите „Невероятният мозък“ и „Мозъкът лекува

Методът на Анат Баниел е много различен от традиционните подходи за лечение на разстройства от аутистичния спектър. Вместо да се правят опити да се влияе директно върху поведението на детето, с метода НевроДвижение се постига събуждане на мозъка и подобряване на неговите способности да различава и разграничава, както и да създава нови невронни връзки, които след това се интегрират в ефективни модели.

fast-forword

Освен метода на Анат Баниел, съществуват и други програми, разработени от невробиолози въз основа на откритията за невропластичността. Такива са програмите Reading Assistant и FastForWord, които помагат за подобряване на когнитивните умения на деца с аутизъм, Синдром на Аспергер, хиперактивност, дефицит на вниманието, дислексия и т.н.

Източник: AnatBanielMethod

И още: