Церебрална парализа – „невъзможното“ с помощта на НевроДвижение, метода на Анат Баниел!

cerebral-palsy

Церебралната парализа е увреждане на мозъка, което пречи на нормалното развитие на детето. В миналото се е смятало, че ограниченията в развитието са непреодолими и непроменими през целия живот на детето.

Това, което се наблюдава при децата с церебрална парализа е, че определени мускулни групи са или прекалено стегнати, или прекалено отпуснати и меки, като и при двете състояния за детето е изключително трудно да развие ефективни умения за движение.

Дълги години основният фокус в опитите да се помогне на децата и възрастните с церебрална парализа е бил работата с мускулите. Те са били разтягани и стимулирани механично, за да се постигне някакъв напредък.

Въпреки, че е известно, че церебралната парализа е форма на увреждане на мозъка, самият мозък е оставал на заден план при създаването на лечебни методи. Това е пречело на достигането на пълния потенциал за промяна и подобрение в състоянието на децата и възрастните с церебрална парализа.

Методът на Анат Баниел НевроДвижение се фокусира върху мозъка

cerebral-palsy-child-mother

Човешкият мозък, когато е поставен в правилните условия, има огромния капацитет да създава нови модели и да се преструктурира по начини, които водят до възстановяване на определени функции. Често напредъкът надминава това, което е било смятано за възможно.

Методът на Анат Баниел (ABM) НевроДвижение използва леки движения и деветте основни принципи за въздействие върху мозъка Nine Essentials. Това, което се случва е, че в мозъка на детето постъпва нова информация и той бързо започва да формира нови, по-ефективни модели на движение, познавателни и емоционални умения.

„Синът ми има средна степен на церебрална парализа и днес беше първата му сесия с ABM метода. И беше невероятно! Той се изправи на колене и лакти за първи път! Той също седна изправен подпирайки се на ръцете си и дори докосна стъпалата си за първи път!“ ,Каролин Рейкър

Детето с церебрална парализа се нуждае от голямо разнообразие от движения

Всички бебета се раждат безпомощни с тегло на мозъка, което е само около 22% от бъдещото тегло на мозъка им. Необходим е дълъг процес на случайни движения, експериментиране и вариации, докато се усъвършенстват в координацията си. Детето с церебрална парализа има нужда от тези „безцелни“, случайни и много разнообразни движения, за да започне процеса на учене и развитие.

Опитите да се форсира развитието на детето като то бива поставяно в ситуации, в които трябва да извърши ново движение, без да е готово за това, всъщност пречи на развитието на детето. Целта е да се осигурят условия, в които детето с церебрална парализа ще експериментира със спонтанни движения толкова пъти, колкото му е необходимо, за да бъде готов мозъкът му за създаването на нов модел на движение и изпълняване на задача, която е от по-високо ниво.

„Нито едно дете не се е научило да се изправя просто с едно движение на изправяне.“ Анат Баниел

Детето с церебрална парализа може да стане изключително ефективно в ученето

С помощта на метода на Анат Баниел НевроДвижение мозъкът на детето създава нови модели в областите за движение, когнитивните (познавателни) умения, емоционалните и социални умения. Детето придобива увереност и започва да харесва процеса на учене. Движенията стават приятно изживяване, то започва да иска да се движи и показва значителен напредък в училище. Това, което е изглеждало невъзможно, става възможно за много от децата с церебрална парализа.

fast-forword

Освен метода на Анат Баниел, децата с церебрална парализа могат да използват и други съвременни средства базирани на откритията на невронауката, за да подобрят когнитивните си умения. Такива средства са програмите Reading Assistant и FastForWord, които помагат за подобряването на уменията за четене, писане, смятане, усвояване на чужд език, запаметяване , концентрация и слухова обработка.

Източник: AnatBanielMethod

И още: