Хиперактивност и/или дефицит на внимание – преодоляване чрез НевроДвижение, метода на Анат Баниел!

reading-child

Ако сте родител, учител или терапевт на дете, което е било диагностицирано със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, сте запознати отблизо с предизвикателствата на детето в учебния процес.

Най-добрият начин да се подходи към ситуацията е да се потърси корена на проблема и да се използват всички средства, които имат доказан ефект за подобряване на когнитивните умения на детето.

В днешно време учени като Анат Баниел разработват методи (Anat Baniel Method® /ABM), които са на базата на откритията за невропластичността и доказателствата за взаимодействието между тялото и ума.

Анат Баниел е била ученичка на Моше Фелденкрайс, който още през миналия век е създал метода Фелденкрайс, при който се постига подобряване на човешкото функциониране с помощта на осъзнато движение. Ученият е смятал Анат Баниел за своята най-добра ученичка. През годините тя разработва свой метод за НевроДвижение (ABM NeuroMovement®), който стъпва върху основите на метода Фелденкрайс. Виж Методът на Anat Baniel за деца.

Чрез този метод мозъкът на децата се „събужда“ и започва да функционира много по-добре заради новосъздадените нервни връзки и модели, които позволяват на детето да преодолее своите ограничения в процеса на учене.

Методът НевроДвижение на Анат Баниел помага на мозъка ефикасно да разграничава и организира информацията и да създава нови невронни модели.

Въпреки че работата с метода е процес и дава оптимални резултати след известно време, промените започват да се случват веднага след започване на прилагането на метода и често са изключително големи. Речта, четенето, писането, умението за анализиране на информация, емоционалното и социално функциониране, мисленето и координацията на детето биват подобрени.

Когато децата започнат да виждат и усещат прогреса си в учебния процес, те стават още по-мотивирани да учат и да се развиват. Хроничната фрустрация, която са изпитвали преди, бива заменена с ентусиазъм и вяра в себе си.

fast-forword

Освен метода на Анат Баниел, други съвременни средства разработени от невробиолози за подобряване на когнитивните умения на деца и възрастни са софтуерните програми Reading Assistant и FastForWord, които също са базирани на откритията за пластичността на мозъка.

Тези програми се използват за развиване на уменията за концентрация, запаметяване, четене, писане, смятане, слухова обработка и усвояване на чужд език. Подпомагат достигането на оптимални резултати в учебния процес при деца с дислексия, дефицит на вниманието и хиперактивност, Синдром на Аспергер и т.н.

Източник: AnatBanielMethod – ADD/ADHD and the Anat Baniel Method

И още: