„Мързеливи“ или „изоставащи“ деца? Не поставяйте етикети! Помогнете им да развият изпълнителните функции на мозъка!

children-video-games

Когато едно дете има недостатъчно развити изпълнителни функции на мозъка (способност за приоритизиране на вниманието, за управление на информацията, за запаметяване и взимане на решения), често бива смятано за „мързеливо“ или недостатъчно умно. Но всъщност детето има нужда от помощ и подкрепа за да подобри работната си памет и да развие когнитивните си умения.

Пристрастяването към компютърни игри и социални мрежи като компенсация

Често се случва децата, които не са усвоили тези умения, да се опитват да компенсират чувството си за малоценност и вътрешна несигурност с пристрастяване към компютърни игри и социални мрежи, за да избягват мисли свързани с нещата, с които не се справят.

Печеленето на точки в компютърните игри им дава усещане за контрол и за майсторство, които им липсват в останалите области на живота. Социалните мрежи осигуряват илюзорно пространство на свързаност и възможност за лесно и бързо забавление, което е елементът водещ до пристрастяване.

Умението и желанието за четене са засегнати от дефицита в изпълнителните функции на мозъка

boy-reading-at-home

Изследванията потвърждават влиянието на нивото на развитие на изпълнителните функции на мозъка върху мотивацията за четене, способността за концентрация върху съдържанието и разбирането на текста.

Съвсем логична последица от проблемите с работната памет, концентрацията и умението за четене с разбиране е затруднението на учениците с останалите предмети в училище – математика и естествените науки.

Проблемът с концентрацията

Да кажеш на едно дете да се концентрира, когато то има недостатъчно развити изпълнителни функции на мозъка, е също толкова неефективно и безсмислено като да кажеш на един стресиран човек „просто да се отпусне“ или още по-лошо – „да се стегне“. Тези неща не помагат, защото причината за проблема е по-дълбока и решението не е в използването на клиширани фрази, а в системното подпомагане на децата да изградят по-добри умения за приоритизиране, за контрол на импулса, за регулация на емоциите и т.н.

Недовършване на започнатото

Друг често срещан сигнал за недостатъчно развити изпълнителни функции на мозъка е склонността на децата да оставят започнатите проекти недовършени. На тези ученици им е трудно да преценяват колко време им е необходимо да се справят с различните задачи. Може да се затрудняват и с това да потърсят допълнителна информация и да помолят за помощ, когато се нуждаят от нея.

Тези неща се отнасят и за възрастни, които не са развили достатъчно изпълнителните функции на мозъка и на работното си място те не успяват да бъдат продуктивни и да спазват срокове. Трудно се справят и с фрустрацията си, не могат да се самонаблюдават и да балансират приоритетите си.

Поведенчески проблеми

Децата, които изпитват изброените по-горе затруднения в клас, често дават израз на фрустрацията и чрез агресивни или социално неприемливи поведенчески прояви. 

Изследвания са показали, че израз на дефицити в изпълнителните функции на мозъка е и преяждането, тъй като липсата на достатъчно развито ниво на контрол на импулса води до прекаляване с храната и като резултат от това – наднормено тегло.

Неразбирането на същината на проблема го влошава, защото децата придобиват представа за себе си, която не им помага да излязат от негативната спирала, а поддържа самооценката им ниска и те се чувстват „мързеливи“, „глупави“, „дефектни“, „недостойни за обич и уважение“.

Всъщност те имат нужда от малко съдействие да се научат да регулират и управляват вниманието, импулсите и емоциите си и това ще доведе до подобрения в работната им памет и способността им за поставяне и следване на цели и ще промени цялостно възприятието им за себе си и за света.

fast-forword

Ефективен начин за усвояване на умението за регулация на емоциите е участието на детето в курс по Емоционална интелигентност за деца, а за подобряване на когнитивните умения (за четене, слухова обработка, запаметяване, концентрация и т.н.) може да бъдат използвани съвременни средства като програмите FastForWord и Reading Assistant, разработени от невробиолози на базата на откритията за невропластичността.

Вижте повече информация по темата в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning


И още: