Концентрация и регулация на емоциите – от какво зависят изпълнителните функции на мозъка?

children-attention-skills

Центърът за изследване на развитието на детето към Университета в Харвард оприличава изпълнителните функции на мозъка на системата за контрол на въздушния трафик. Тази система управлява кацанията и излитанията на много на брой самолети. И както може да се досетите, не всичко върви по план.

Изпълнителните функции са взаимосвързани когнитивни процеси, които въздействат върху мислите и действията. Те позволяват на човек да приоритизира вниманието си и да го насочи към това, което е релевантно и важно в конкретния момент. Към тези функции спадат: уменията за поставяне на цели, планирането, приоритизирането, организирането на информация, запаметяването, смяната на фокуса, решаването на проблеми, себенаблюдението и регулацията на емоциите.

Ако имате затрудненията с изпълнителните функции, това не означава, че мислите различно. Според невропсихолога д-р Лаура Таглиерени, по-скоро става въпрос за затруднение с „процеса на координиране, приоритизиране или управляване на информацията, необходима за успешното изпълняване на задачите“.

Критерият за добро ниво на изпълнителни функции според Американския Национален Център за Изследване на Образованието:“...умението за регулиране на вниманието е достатъчно добре развито, за да позволи задържането на вниманието върху едно нещо за по-продължително време, концентрирането върху целите и съществената за тях информация, въздържане от моментална (импулсивна) реакция, толериране на определено ниво на фрустрация, взимане предвид на последствията от различните модели на поведение, анализиране на минали преживявания и създаване на планове за бъдещето.“

Изпълнителните функции продължават да се развиват и след периода на детството

Предната една трета от мозъка – префронталния кортекс, е важна за регулирането на изпълнителните функции. Но ние не се раждаме с тези умения. Имаме потенциала да ги развиваме постепенно с годините. Някои хора имат нужда от малко помощ, за да разгърнат потенциала на изпълнителните функции. Развиването им отнема време и докато това се случи, децата (и някои възрастни) са по-склонни да правят импулсивни, необмислени действия.

Факторите, които влияят върху развитието на тези функции на мозъка са:

  • физически промени в мозъка по време на порастването
  • житейски преживявания
  • обучения
  • родителската грижа
  • културните вярвания и практики на семейството
  • социо-икономическия статус на семейството

Ранната подкрепа и помощ оказана на детето за подобряване на изпълнителните функции има голямо значение. Това включва:

  • Директните инструкции
  • Честото насърчаване за справяне с определена задача
  • Редовното даване на обратна връзка на детето за това какво би могло да подобри и как
  • Използването на съвременни средства за подобряване на когнитивните умения на децата
fast-forword

Програми като FastForWord и Reading Assistant, създадени от учени в сферата на невронауката се използват за развиване на умения като четене, писане, концентрация, запаметяване, слухова обработка на информацията и т.н. Тези средства за съвременна интервенция помагат в случаи на дислексия, синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, разстройство на слуховата обработка и т.н.

Вижте повече за последиците от недостатъчното развитие на изпълнителните функции на мозъка във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

И още: