Четене с разбиране при децата с аутизъм – пример от действителността за успеха на съвременната интервенция!

children-reading-in-class

Учените, изследващи разстройствата от аутистичния спектър се насочват към проучване на начини за подобряване на умението за четене с разбиране у децата с аутизъм и Синдром на Аспергер. Това, което са установили е, че много от тези деца имат силно развита способност за „декодиране“ на буквите, което им помага да четат гладко и без проблем, но се затрудняват с разбирането на прочетеното съдържание.

В някои случаи те дори се научават да четат на много по-ранна възраст от останалите деца. Затрудненията им в придобиването на умения за социализация е една от причините, обаче, за увреждането на езиковите им умения и намалената способност за слухова обработка на информацията.

Хиперлексия е терминът, който се използва в случаите, в които децата произнасят правилно думите в прочетен текст (умение за декодиране) и четат много по-гладко от техните връстници, които нямат разстройство в развитието. Заради хиперлексията на тези деца, учителите не идентифицират веднага проблема с недостатъчно развитите способности за разбиране на текста и не осигуряват на децата навременна помощ и подкрепа за усвояването на това умение. В действителност, тези ученици имат нужда от съдействие за обогатяване на речниковия им запас.

Успешната интервенция за подобряване на четенето с разбиране помага за професионалната реализация – случай от действителността

Изследователката и образователен терапевт Емили Иланд, чийто син бил диагностициран с разстройство от аутистичния спектър, пише за хиперлексията в книгата си Drawing a Blank: Improving Reading Comprehension for Readers on the Autism Spectrum.Тя разказва как способността на сина й от съвсем ранна възраст да чете гладко думите била смятана за изключителен талант от учителките в детската градина и от нея самата, но в последствие това ранно развито умение за декодиране на буквите било диагностицирано като хиперлексия (една от специфичните особености на някои от разстройствата от аутистичния спектър).

Въпреки способността на сина й да чете гладко, момчето започнало да изпитва големи затруднения с усвояването на материала в училище, които проличали най-силно в 4-ти клас. Тези затруднения се дължали на неидентифицирания проблем в областта на четенето с разбиране.

Когато синът на Емили Иланд бил тестван на 13-годишна възраст (7-ми клас), била установена изключително голяма разлика в развитието на отделните когнитивни умения, както и несъответствие с очакваните за възрастта му показатели за тези умения.

Умението му за четене с разбиране отговаряло на нивото на ученик от 4-ти клас, докато математическите му умения били няколко пъти по-добри от нивото на математически умения на връстниците му.

Интензивната интервенция за подобряване на умението му за четене с разбиране помогнало за достигане на необходимото ниво, за да може той да бъде приет в университет и да завърши бакалавърска степен по Счетоводство.

fast-forword

Това е доказателство за важността на навременното идентифициране на силните и слабите страни на учениците в областта на когнитивните им умения и прилагането на съвременни средства за подобряване на тези умения. В днешно време съществуват програми като Reading Assitant и FastForWord, разработени от невробиолози на базата на откритията за невропластичността, които помагат на деца и възрастни да развият уменията си за четене, писане, усвояване на чужд език, смятане, концентрация, слухова обработка и запаметяване.

Фактори за възникването на проблеми в разбирането на прочетен текст

Емили Иланд описва в книгата си факторите за възникването на затруднения с разбирането на прочетен текст при децата с разстройства в аутистичния спектър.

  • Тесният обхват на интереси на детето, което води до ограничено познание за света и недостатъчно развит за възрастта речников запас.
  • Затрудненията в междуличностните връзки са друг фактор, който влияе на способността на тези деца да се учат от другите и да възприемат богатството на значения на езиковите средства, съществуването на синоними, метафори, както и различния контекст на използване на една и съща дума и т.н.

Изследователката и образователен терапевт Емили Иланд набляга на значението на използването на съвременните средства за интензивна интервенция и подобряване на когнитивните умения на децата.

Източник: Scientific Learning

И още: