Дислексия, обучителни трудности и активиране на зоните в мозъка свързани с четене – как невронауката помага?

children-with-laptop

Едно от основните предизвикателства, пред които се изправят децата в начална училищна възраст, е усвояването на гладко четене с разбиране. За някои деца това предизвикателство е много по-голямо отколкото за други, най-вече, когато става въпрос за дислексия.

В днешно време, обаче, учените имат много по-голяма яснота относно дейността на мозъка по време на четене и вече са установени разликите в активността в определени зони в мозъка при децата, които нямат затруднения с четенето и тези, които имат дислексия и обучителни трудности. Основният фокус на невробиолозите е да открият начини за стимулиране на тези зони в мозъка, за да могат децата да развият оптимално потенциала си за усвояване на умението за четене.

temporo-parietal-brain-region

Изследователката от Станфордския Университет Елис Темпъл и нейни колеги провели проучвания, за да открият начини да се стимулира темпоро-париеталната зона в мозъка. Тази зона се свързва с дейността четене и при децата с дислексия е недостатъчно активна, а това води до дефицити в способността за фонологична обработка.

В изследването участвали деца между 8 и 12-годишна възраст и 20 от тях имали дислексия. В началото и в края на изследването била направена оценка на поведенчески и физиологични характеристики на учениците. По време на изследването децата с дислексия използвали софтуерната програма FastForWord, разработена от невробиолози за подобряване на когнитивните функции на мозъка. Децата се занимавали с програмата по 100 минути на ден 5 дни в седмицата. Общият брой дни, в които учениците използвали FastForWord по време на изследването, бил 28 дни.

След края на изследването децата трябвало да направят няколко теста, с които да се оцени нивото им на четене. Тестовете оценявали способността на участниците да използват звуците в езика, както и способността им да четат и разбират прочетеното. Освен това, учените измерили мозъчната активност на децата по време на и след четене в различните им зони на мозъка с помощта на функционален ядрено-магнитен резонанс.

Резултатите показали активиране на мозъчната дейност в темпоро-париеталните и фронталните зони на мозъка при децата с дислексия, използващи програмата FastForWord. Уменията на тези ученици да четат и възприемат нова информация, да се изразяват с езикови средства и бързо да си спомнят научени понятия били значително подобрени. Освен тези промени, учените установили и подобрения в показателите, измерващи някои поведенчески характеристики на децата.

fast-forword

Резултатите от изследването на Елис Темпъл и нейните колеги потвърждава, че при децата с дислексия е важно да се работи за стимулиране на активността в темпоро-париеталните и фронталните региони на мозъка и доказва, че програми като FastForWord и Reading Assistant имат значителен положителен ефект върху развитието на когнитивни умения като четенето, изразяването с езикови средства, запаметяването и др.

Източник: Scientific Learning

И още: