Ролята на огледалните неврони за детското развитие – как родителите могат да активират тази важна зона в мозъка на детето?

mother-playing-with-child-in-the-snow

Какво може да направят родителите, така че детският мозък да се развива оптимално – детето да може да се концентрира за по-продължителни периоди върху една задача, да може да се справя в среда с бързо променяща се информация и да бъде достатъчно гъвкаво, за да превключва от една дейност към друга сравнително лесно?

Изглежда, че човешкият мозък си има стратегия: като развива две основни умения през първите години от живота – речта и интерактивната игра, мозъкът става достатъчно подготвен за по-нататъшно усвояване на другите когнитивни умения.

father-child-play-outside

Научни проучвания показват, че една определена област във фронталния лоб започва да създава невронни връзки и мрежи, когато детето имитира движенията и звуците, които вижда и чува в околната среда. Тази област от мозъка, така наречената „зона на огледалните неврони“, позволява на малкото дете да наблюдава действията на другите и да откликва с имитиране на това, което възприема със сетивата си.

Тази зона обхваща част от лявото полукълбо на мозъка, в което се развива способността за реч, но и част от дясното полукълбо, което означава, че огледалните неврони играят важна роля за изграждане на социалните умения и взаимодействията с околните. Според едно изследване на Миела Дапрето и нейните колеги от Калифорнийския Университет в Лос Анджелис (UCLA), децата с разстройство от аутистичния спектър имат недостатъчна активност в зоната на огледалните неврони, което затруднява изграждането на социалните им умения.

father-and-daughter-jumping

Голям брой изследвания върху огледалните неврони доказват, че когато те биват упражнявани с помощта на определени дейности, това допринася за по-добра подготовка за училище, за социализация в средата, за изграждане на музикални и спортни умения. Тези проучвания са показали, че по време на интерактивна игра между родителите и децата и извършването на определени дейности, когато децата вече са в училищна възраст, се получава стимулиране на точно тази зона на огледалните неврони в мозъка на децата, а това е добра основа за изграждане на когнитивните умения за четене, писане, учене на нов език и смятане.

Всеки път, когато родителите играят такава игра с децата, която включва повтаряне на някакви действия или думи под формата на имитация, родителите помагат на детето си да активира зоната на огледалните неврони.

Тези игри показват колко интуитивни са били родителите в продължение на векове по отношение на стимулиране на детския мозък за развитие и усвояване на важни когнитивни умения.

В днешно време производителите на играчки и компютърни игри рекламират своите продукти с твърдението, че те развиват детския мозък, но е важно да се знае, че стимулацията на детския мозък трябва да е точно дозирана, за да се постигне положителен ефект, а не свръхстимулация, при която детето не може да обработи всичката информация, постъпваща наведнъж, което натоварва мозъка и създава предпоставка за хиперактивност и дефицит на вниманието.

Другото притеснение на учените е относно факта, че някои родители разчитат единствено на тези продукти за развитие на мозъка на детето и за забавление. Те спират да се занимават активно с детето и да играят с него различни игри, в които то се учи на когнитивни и социални умения чрез имитиране. Продуктите не могат да заместят участието на родителите в игри с детето.

fast-forword

Когато родителите избират продукти, с които да спомогнат за развитието на детския мозък, е важно да проучат на базата на какви независими научни доказателства и проучвания са били разработени. Невробиолозите създават програми като FastForWord и Reading Assistant, които се базират на открития в областта на невропластичността и помагат за изграждането и подобряването на когнитивни умения като четене, писане, смятане, изучаване на нов език, концентрация, слухова обработка на информацията и запаметяване.

Ранното стимулиране на мозъка е от голямо значение, но към него трябва да се подхожда отговорно от страна на производителите на игри и играчки, както и от страна на родителите, избиращи какви продукти да купят за детето си. Изключително важно е децата да се развиват в спокойна среда, в която стимулите са внимателно дозирани и в която участието на родителите в детските игри има съществена роля.

Автор: Д-р Марта Бърнс, специалист в невронауки

Източник: Scientific Learning

И още: