Умението за саморегулация е най-важният фактор за успеха на децата – как точно влияе на представянето в училище?

self-regulation-skill-in-children

В сферата на образованието често съществуват дебати относно уменията, които е нужно децата да усвоят, особено в началното училище. Какво е важно децата да научат, така че да бъдат успешни в бъдеще? Според проучванията, едно от най-съществените умения е умението за самоконтрол.

Способността да се справят с каквато и да е задача зависи в огромна степен от това доколко те успяват да подредят и управляват собствените си мисли и емоции. Това определя дали детето ще може да обработи информацията, която му е необходима за изпълнението на определена задача, дали ще може да прояви последователност и постоянство в научаването на принципите и законите в различните науки, дали ще може да използва работната си памет ефективно, дали ще успява да игнорира разсейващите фактори в средата и да контролира собствените си импулси.

Проучванията са показали, че когато едно дете има добър самоконтрол, съответстващ на възрастта му, в дългосрочен план това е надежден показател за високо ниво на успешност в професионален и в личен план. Учените са открили, че уменията за саморегулация са по-важен фактор за академичния успех на детето отколкото резултатите от тестовете за интелигентност.

girls-in-a-library

В много училища и детски градини по света се въвеждат програми, които целят развитието именно на умението за управление на емоциите, мислите и импулсите. Това, на което залагат тези програми е подобряване на самоконтрола и саморегулацията чрез игрови методи, в които децата играят ролеви игри и разиграват различни сценарии, които ги учат на социално-емоционални умения.

Изследванията с цел подобряване на образователната система продължават да се провеждат, като вече е извън съмнение, че умението за саморегулация е централно по отношение на успеваемостта на децата и е важно да бъде усвоено още в детската градина и началното училище.

Тези игрови методи могат да се прилагат в бъдеще и при деца, които имат затруднения със концентрацията или имат хиперактивност и дефицит на вниманието. Мозъкът на децата и възрастните е пластичен и може да бъде трениран, така че да се създадат нови невронни връзки в структурата му, които отговарят за различни когнитивни умения – концентрация, запаметяване, четене, слухова обработка и т.н.

fast-forword

Повторението на определени преживявания водят до създаването на нови невронни мрежи. Освен използването на ролеви игри и разиграване на специално разработени сценарии, мозъкът на децата може да се тренира и с помощта на софтуерни програми като FastForWord и Reading Assistant, създадени от невробиолози за подобряване на когнитивните умения на деца и възрастни. Установен е положителния ефект на тези програми при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието, дислексия, синдром на Аспергер и др.

Източник: Scientific Learning

И още: