Темпераментът на децата е определящ фактор за техния успех – вижте как да им помогнете да имат балансиран темперамент!

children-listening-in-library

Кои фактори определят дали едно дете ще има щастлив и успешен живот? Често едно от първите неща, което изниква в ума е социоикономическият статус на семейството, но изследвания показват, че природата на темперамента на детето има голямо значение за това как то ще се справя с житейските предизвикателства. Дълго време се е смятало, че темпераментът е предопределен и че няма как да се работи по него, но учените откриват доказателства, че само някои аспекти на темперамента са генетични, докато други аспекти се влияят от средата.

Генетичната страна на темперамента се проявява още в много ранна детска възраст. Родители, които имат повече от едно дете често забелязват, че едно от децата е в добро настроение през по-голяма част от времето, докато друго се разстройва лесно или проявява много по-голяма упоритост. Едно от децата може да е общително, докато неговото братче или сестриче да е срамежливо и затворено.

healthy-family-relations

И въпреки, че някои от тези характеристики изглеждат вродени, средата има силно влияние върху развитието на детската личност. А това включва както вниманието, което родителите отделят на детето, начина на взаимодействие с него, така и хранителните вещества, които се съдържат в храната на детето.

Изследванията показват, че нивото на желязо в кръвта на бременна жена може да повлияе върху развитието на темперамента на детето. Резултатите от проучвания на животни също доказват важната роля на средата – начинът, по който майката се грижи за новородените – количеството храна и ласки, които тя дава на потомството си, определят особеностите на тяхното поведение и темперамент.

fast-forword

Други изследвания на учени-невробиолози показват колко пластичен е мозъкът в зависимост от дейностите, с които детето или възрастният се занимава. На базата на откритията за невропластичността, учените са разработили програми като FastForWord и Reading Assistant, които спомагат за създаването на невронни връзки и мрежи в мозъка, които подобряват когнитивните умения като четене, писане, смятане, концентрация, слухова обработка на информацията и запаметяване. Тези програми имат доказан терапевтичен ефект при деца с дислексия, Синдром на Аспергер, Разстройство на слуховата обработка, хиперактивност и дефицит на вниманието и аутизъм.

Като се има предвид взаимодействието между вродените и култивираните аспекти на темперамента, какви действия може един родител да предприеме, за да повлияе положително върху развитието на детето и то да получи най-добрите шансове за успешен и удовлетворителен живот в личен и в професионален план? Изследванията дават следните отговори:

  • Храната на децата е важно да е богата на хранителни вещества
  • Децата имат нужда да растат в среда с логични, предсказуеми правила, които да им бъдат добър ориентир в отношенията с другите
  • Оптимални условия за сън и осигуряване на достатъчно количество сън
  • Много игри, в които да участват самите родители и приятелите на децата
  • По-малко време прекарано в компютърни игри
  • Много прояви на родителска любов и нежност към децата

Когато едно дете расте в такава здрава среда, без значение дали по рождение има склонност да е по-срамежливо или по-общително, по-спокойно или с по-възбудима нервна система, то ще развие балансиран темперамент, който ще му помогне да се справя успешно с различните ситуации.

Автор: д-р Марта Бърнс, експерт по невронауки

Източник: Scientific Learning

И още: