Спокоен и плавен преход при тръгване на детска градина или училище – как може да се постигне?

Тръгването на детска градина или на училище е един от основните преходи в детството и критични точки в детското развитие, защото от това как ще се адаптира детето в новата среда и как ще се чувства зависи неговата самооценка, отношението му към ученето, към изправянето пред нови предизвикателства и физическото и емоционалното му здраве. Ето защо подготовката за този нов период в живота на детето е важно да започне доста преди започването на учебната година.

Освен подготовката на детето за усвояването на конкретни практически умения като използването на ножици, прибори за хранене, познаване на буквите и т.н., това, което има дори по-голямо значение е изграждането на умение за общуване и коопериране с другите деца. Според изследване проведено сред американски учители в детските градини и училищата, именно социалните умения са определящи за добрата адаптация на детето и би трябвало родителите да обърнат внимание на тази подготовка.

Какво би могло да включва подготовката на детето за тези важни преходи според образователни експерти:

 • Препоръчва се родителите да четат всекидневно и да обсъждат с детето прочетеното
 • Детето да се научи да назовава своите вещи и да ги разпознава
 • Родителите могат да помогнат на детето да усвои някои основни умения за работа с числа с помощта на математически настолни игри, например домино.
 • Запознаване на детето с основните музикални инструменти и посещение на детски концерти, за да се стимулира интереса на детето към изкуството и развитие на потенциален музикален талант
 • Игри с назоваване на цветове
 • Насърчаване на детето да рисува, пише, изрязва и залепва, да пее и да завършва повечето от започнатите дейности и задачи
 • Посещение на обществени места като музеи, паркове, магазини, събирания с приятелски семейства, за да се подобрят социалните умения на детето
 • Развиване на логическото мислене с подходящи за възрастта пъзели и настолни игри
 • Изключително важно е родителите да изразяват по подходящ начин емоциите и чувствата си и да говорят за тях, което ще бъде добър пример и модел за детето да научи как да изразява и да се справя със собствените си емоции и чувства.

Искате ли да научите повече:

 • Как постиженията на модерната невронаука (науката за мозъка и нервната система) и високите технологии могат да помогнат на децата с аутизъм, дефицит на вниманието, хиперактивност, дислексия и обучителни трудности да достигнат пълния си интелектуален потенциал?
 • За постиженията в невронауката, за изпълнителните функции на мозъка, юношеския мозък и предимствата на двуезичието, за новите открития и високотехнологични интервенции?

За първи път в България е Д-р Марта Бърнс, известен учен в областта на невронауките, автор на книги и водещ експерт в изследването на начините, по които децата учат.

Заповядайте на безплатната конференцията на д-р Бърнс, която е отворена за широката публика в събота, 19 януари 2019 г. от 11:00 часа.

Регистрирай се


Съдействие и комуникация с учителите

Родителите е добре да поговорят с бъдещите учители на децата си като основният принцип за тази комуникация е взаимно уважение, доверие и реципрочност в общуването. Един от основните критерии за избор на учебно заведение би трябвало да бъде начина на общуване между учителите и родителите и между учителите и учениците. Наличието на ясни правила в училището и тяхното спазване осигурява спокойна атмосфера за учебния процес и за развитието на децата.

Ако детето има някакво затруднение с усвояването на умение, което е необходимо в детската градина или училище, добре е родителите да потърсят съвет от учителите как може да помогнат за преодоляването на това затруднение. Същото се отнася и за проблем свързан с поведението на детето или с дефицит на вниманието. Съдействието и честната обратна връзка между учителите и родителите е от огромно значение за постигането на добри резултати.

Полезни теми на разговор между родителите и децата за подготовка за учебната година са: необходимостта от правила, с какво те са полезни, какво може да се случи, ако няма правила, как се изграждат нови приятелства, как се споделят неща с другите деца, как се поставят граници, когато някое дете се държи грубо и т.н.

Друг положителен ефект от тази комуникация (особено, когато е започнала още преди детето да тръгне на детска градина или училище) е усещането на детето, че отива на място, в което има хора, които вече познават добре него и родителите му и по този начин се намалява значително страха на детето от непознатата среда.

fast-forword

Когато усвояването на дадено умение като способността за концентрация, четенето, писането, смятането и т.н. отнема повече време, родителите може да се възползват и от софтуерните програми, които са разработени от невробиолози за подпомагане на децата в изграждането на тези когнитивни умения. Такива програми са FastForWord и Reading Assistant, които са създадени на базата на откритията за невропластичността.

Опознавателна обиколка на детската градина/училището

Можете да направите новата среда по-позната за детето, ако преди започването на учебната година отидете в учебното заведение и се разходите на спокойствие, така че детето да може да види класните стаи, тоалетните, персонала в детската градина/училището, двора и т.н.

Включване на детето в процеса на купуване на необходимите неща за училище/детската градина и създаване на положителна нагласа

Детето ще изпита по-голямо желание да използва закупените неща, ако то самото е участвало в избора на учебни пособия, дрехи и раница. Нека подготовката за този нов период в живота на детето бъде забавление за него.

Когато разговаряте за детската градина или училището, обърнете внимание върху това дали тонът ви е положителен и оптимистичен. Важно е да създадете положителна нагласа у детето по отношение на новата среда.

Източник: Gemm Learning

И още: