9 от 10 деца с аутизъм имат Разстройство на слуховата обработка – как невронауката помага на тези деца?

boy-autism

Като родител на дете с разстройство в аутистичния спектър, сте забелязали, че около предучилищна възраст или дори по-рано, детето закрива ушите си, дори когато според вас няма силен шум наоколо. Може би детето ви понякога си тананика или издава звуци подобни на бучене, когато е около хора, които разговарят или наблизо има други шумове. Това е неговата реакция, защото се чувства стресирано. Вероятно също така детето остава неподвижно, когато го помолите да изпълни някаква задача, въпреки че изглежда, че ви слуша в този момент. На какво се дължи това?

Проблемите с обработка на звука са често срещани при хора с разстройство в аутистичния спектър

child-autistic-disorderВ девет от десет случая, децата диагностицирани с аутизъм, имат и разстройство на слуховата обработка и тяхното сензорно възприятие е нетипично. Това повлиява на социалните и комуникативните им умения, както и на умението им за учене. Те имат различен начин на възприемане на света със слуха, зрението и т.н.

Според изследователите:

“Oграниченията в тяхната способност да разбират инструкциите на задачи, да задържат вниманието си достатъчно дълго за изпълняването на повтарящи се задачи, да планират и дават отговор затруднява изследването на разстройството на слуховата обработка“.

Поради тази причина, учените измерват електро-магнитната активност на определени мозъчни клетки в отговор на различни звуци, включително и човешки говор. Но тъй като има различия в мозъка и черепната кутия на различните индивиди, изследванията не винаги дават ясни резултати.

Какво причинява затрудненията в слуховата обработката?

Институтът за изследване на аутизма обяснява, че това се дължи на факта, че хипокампусът в мозъка на хората с аутизъм е „неврологично незрял“:

„Хипокампусът е отговорен за постъпващата сензорна информация, за ученето и паметта. С други думи, информацията се трансферира от сетивата към хипокампуса, където се обработва и след това се трансферира към зоната на церебралния кортекс за дългосрочно съхраняване. Тъй като слуховата информация се обработва в хипокампуса, при хората с аутизъм трансферът на информацията към дългосрочната памет не се извършва както трябва.

Това означава, че хората с аутизъм имат способността да чуят ясно дума като „палто“, но техният мозък не успява бързо да си припомни значението на думата. И още едно важно нещо – те може да не са способни да възприемат източника на звука. Представете си майка, която чува, че детето й плаче, но не може да разбере от къде точно идва звукът – колко стресиращо може да бъде това!

Учените Скюс и Гебауер са открили, че:

„Хората с аутизъм може да имат затруднения с използването на контекстуална информация, за да определят с точност местоположението на източника на звука. Това може да води до сензорна хиперсензитивност, както и до развитието на проблеми в социалните взаимодействия и комуникацията.“

Искате ли да научите повече:

  • Как постиженията на модерната невронаука (науката за мозъка и нервната система) и високите технологии могат да помогнат на децата с аутизъм, дефицит на вниманието, хиперактивност, дислексия и обучителни трудности да достигнат пълния си интелектуален потенциал?
  • За постиженията в невронауката, за изпълнителните функции на мозъка, юношеския мозък и предимствата на двуезичието, за новите открития и високотехнологични интервенции?

За първи път в България е Д-р Марта Бърнс, известен учен в областта на невронауките, автор на книги и водещ експерт в изследването на начините, по които децата учат.

Заповядайте на безплатната конференцията на д-р Бърнс, която е отворена за широката публика в събота, 19 януари 2019 г. от 11:00 часа.

Регистрирай се

Какво може да се направи

 

Американската Говорно-Езикова Слухова Асоциация препоръчва децата да преминат диагностициращ тест при аудиолог. След като се установи диагнозата, може да се изберат следващите стъпки. Учените препоръчват специални упражнения за практикуване на четене и слушане. В крайна сметка, става въпрос за забавяне в развитието на когнитивни умения.

Терапията със специални софтуерни програми, които предлагат на децата задачи за развиване на когнитивни умения с постепенно увеличаване на трудността, е много подходяща в случаите на разстройство на слуховата обработка. Такава програма е FastForWord, разработена от невробиолози. Упражненията в нея ускоряват процеса на развитие на слуховата обработка и се равняват на чуването на милиони думи само за няколко месеца.

Програмата се фокусира върху паметта, вниманието, слуховата обработка и езиковите умения. Помага за развиване на уменията за четене, слушане и учене и има положително влияние върху живота на децата с аутизъм.

Допълнителни интервенции

fast-forwordДруги успешни интервенции включват Аугментативните и алтернативни комуникационни стратегии (AAC). С други думи, това е комуникация, която не е реч, а е друга форма, която може да подсили/подобри или замести речта. Тези стратегии помагат на хората, които имат затруднения с разбирането и използването на устната и писмена реч. Примери за тези стратегии са:

  • Неелектронни помощни средства за комуникация като комуникационни книги, табла, карти и визуални средства
  • Електронни средства за комуникация, които са подходящи за нивото на умения за комуникация на вашето дете и отговарят на неговите нужди
  • Устройство генериращо реч за деца между 3 и 7-годишна възраст за подобряване на вниманието и речта
  • Мобилни приложения с такова предназначение

Източник: Gemm Learning

И още: