Разстройство на визуалната и аудиална обработка на информацията – историята на двама братя и как FastForWord промени живота им?

college-students

Личната история на Салеб, студент в университета в Айдахо – BYU-Idaho, е доказателство за това, че когато човек е отворен към намирането на нови решения, дори и един дългогодишен проблем може да остане в миналото и животът на този човек да премине през цялостна трансформация.

Трудности в ученето заради разстройството на визуалната и аудиална обработка на информацията

Още от ранна възраст Салеб е диагностициран с Ирлен синдром (разстройство на визуалната и аудиална обработка на информация) и проблеми в моториката. Това прави годините в училище изключително тежки за него като той прекарва много повече време от своите съученици в подготовка на домашните и учене на учебния материал.

Успява да влезе в университет, но първата година се оказва много по-тежка от всички трудности, които е преодолял с упорит труд в училище и на изпитите в края на семестъра изкарва слаби оценки, въпреки че е учил по 10-12 часа на ден.

Това го кара да се чувства обезкуражен, объркан и притеснен дали този път ще успее да се справи с предизвикателствата дори и с упорития труд и усилия, които е свикнал да полага още в училище. Избраната от Салеб специалност е Счетоводство, а през първата година в университета едва успява да приключи заданията, които получава като домашна работа през семестъра. В края на първи курс, през юли 2017, той има усещането, че е изпаднал в най-голямата до този момент от живота си емоционална дупка.

Какво се случва, когато малкият брат на Салеб започва да използва FastFordWord?

boy-writing-homeworkЕдна година преди това малкият брат на Салеб също бива диагностициран с Ирлен синдром. Майка му търси активно начин да помогне на детето и за разлика от времето, когато Салеб е бил ученик, този път една нова възможност за решение се появява на хоризонта – иновативната програма FastForWord. Тази програма бива предложена от академичния съветник в училището, където братчето на Салеб учи. Майката веднага решава да опита тази нова възможност и това, което се случва я изумява – за 8 месеца работа на академичния съветник с детето, използвайки софтуера FastForWord, нивото на четене на момчето се подобрява многократно и оценките му в училище започват да се повишават значително. Този невероятен прогрес води до подобряване и на социалните умения на момчето и преодоляване на болезнената притеснителност.

Майката на Салеб му разказва за успеха на братчето му в училище още в началото на 2017 г., но Салеб първоначално е скептично настроен. Той е свикнал да се справя с трудностите с целодневни усилия и учене. В края на първата учебна година в университета, когато въпреки огромния вложен труд в подготовката на изпитите, той изкарва много ниски оценки, Салеб най-накрая е готов да опита нещо ново.

Уговаря си среща със същия академичен съветник, който е работил с братчето му и двамата започват да използват FastForWord през есента на 2017. За четири месеца преминава всичките 5 нива с упражнения за ефективно четене и двете нива за грамотност.

Промяната в живота на Салеб след FastForWord

Още през есента на 2017, Салеб успява да повиши успеха си по различните предмети в университета от оценки “C” в оценки “А” ( от оценки “Среден” в оценки “Отличен”). През зимата става стажант в компания във Флорида и мениджърът му казва, че той е най-добрият стажант, който някога са имали заради отличната му работна етика, внимание към детайла и способността за учене.

fast-forwordСалеб се чувства толкова щастлив от обрата в своя живот, че решава да напише писмо до учените-невробиолози, участвали в създаването на софтуера FastForWord, за да им благодари за възможността, която дават на хора със затруднения в четенето и аудиалната обработка на информация да подобрят своите когнитивни умения, за да могат да израстват в професионален план. От своя страна тези положителни промени имат силно благотворно влияние и върху личностните качества на човек и неговата самоувереност. Салеб споделя в писмото си, че вече не е стресиран както преди и тъй като учи много по-ефективно, му остава повече време за хобита и социален живот. Една от най-значимите последици е и подобряването на качеството на връзката му със съпругата му, за което и тя самата е благодарна на създателите на FastForWord.

Източник: Scientific Learning

 

И още: