Неидентифицирана дислексия – какви са рисковете за едно дете?

Децата със затруднения в усвояването на някое умение в учебния процес изпитват разочарование от себе си, но често им се налага да се сблъскат и с разочарованието на родителите и учителите си или най-малкото със страха, че ще разочароват значимите за тях хора. А децата имат толкова голяма нужда да се чувстват уважавани! Всъщност както всеки един възрастен желае да бъде уважаван.

При децата с такива затруднения страхът от провал може да премине в хронична тревожност, неувереност, усещане за унижение, срам, изолираност и нежелание да полагат каквито и да било усилия. Може да изберат да се предадат пред трудностите и това да стане тяхна нагласа през целия им живот.

Това би се случило, ако нямат подкрепата на своето семейство и на учителите си. А понякога липсата на подкрепа е резултат от неразбирането от страна на възрастните на затрудненията, които детето изпитва. Ето защо идентифицирането на дислексията, например, помага на родителите и учителите да разберат по-добре детето и да не го обвиняват в нежелание за учене и небрежно отношение към учебния процес. Тогава вниманието на възрастните се насочва към търсене на решения.

Ползата от идентифицирането на дислексия

Идентифицирането на дислексия не означава да бъде поставен етикет върху детето, който да има fast-forwordограничаващ ефект върху вярата му, че ще може да усвои умението да чете. Напротив, веднъж след като проблемът е ясен, става по-лесно да се намери  решение и да се осигури на детето достъп до такъв вид обучение, което да използва научните открития от сферата на невропластичността, за да се стимулира мозъка на детето по подходящ начин и да се постигне значителен напредък в усвояването на четенето. Програми като Reading Assistant и FastForWord са разработени от невробиолози за подпомагане на децата в научаването на когнитивни умения и преодоляването на проблеми като дислексията.

Справянето с този проблем има положителен ефект върху много сфери от живота на детето:

  • Подобрява се представянето му в училище
  • Детето придобива по-голяма независимост в учебния процес
  • Има положителен ефект върху поведението му
  • Повишава се увереността му
  • Подобряват се уменията му да общува и да се отстоява по здрав начин
  • Променя се в положителна посока и отношението му към ученето и личностното развитие въобще
  • Има значителни подобрения и в отношенията му с другите хора
  • Увеличават се възможностите му за откриване на нови таланти, способности и силни страни
  • Разширяват се възможностите му за удовлетворяващо професионално развитие в бъдеще

Какви са рисковете от неидентифицираната дислексия?

Според много родители затрудненията с четенето са проблем, който се отразява само върху оценките в child-anxiousучилище. За тях останалите последици от дислексията остават незабелязани. Всъщност децата изграждат много модели на поведение, чиято цел е да прикрие тяхната неувереност и ниска самооценка в резултат от затрудненията с четенето. Учениците с дислексия се опитват да избягват изпълнението на каквито и да било писмени задачи, защото се страхуват, че ще бъдат възприети като недостатъчно интелигентни след изпълнението на тези задачи.

Към тези “защитни” модели на поведение, с които децата прикриват болката, неувереността и ниската си самооценка, спадат и агресивните реакции, както и играенето на ролята на “клоун” на класа. За съжаление, чувството за хумор не работи в негова полза, ако то е просто маска за болката и неувереността, които детето крие вътре в себе си. Ситуацията е различна, когато чувството за хумор е резултат от добра самооценка, себеуважение и положително отношение към себе си и живота. Тогава детето няма усещането, че крие някаква срамна тайна или че трябва постоянно да е нащрек и да се защитава от „враждебния свят навън“. Тези „защитни“ модели на поведение подриват щастието и успеха на детето в живота, водят го към дисфункционални връзки и отношения и ограничават възможностите му за положително професионално развитие.

Как може да се помогне на децата с дислексия?

Това, което децата със затруднения в четенето е важно да получат, е индивидуално внимание и помощ отteacher-coaching-student страна на учителите, за да научат как да управляват времето си, да приоритизират задачите си, да поддържат вниманието си и концентрацията си в час, да са активни и инициативни въпреки затрудненията, да подхранват мотивацията си за подобряване на уменията и не на последно място – да знаят, че са интелигентни и способни деца, които като героите в приказките имат предизвикателства по пътя си, с които те успешно ще се справят. Тази нагласа е ключова за успех в живота на всяка една възраст и във всяка една житейска сфера. Включването на иновативни технологични средства като програмите FastForWord и Reading Assistant, базирани на научните открития за невропластичността, могат да задвижат с по-голяма скорост процеса на преодоляването на затрудненията с четенето, за да се постигне напредък оптимално бързо и да се повиши значително увереността на децата.

Източник: Scientific Learning

И още: