Как да изградите умения за слушане – част 2!

children-listening-to-a-story

Уменията за слушане са изключително важни за постигане на ефективна комуникация и усвояване на информация постъпваща по аудиален път – слушане на изложение на урок, лекция, инструкции и упътвания. Колкото по-добри умения за слушане има едно дете, толкова по-удовлетворено ще се чувства както в общуването си с другите, така и в процеса на учене в клас.

Уменията за слушане са тясно свързани със способността за концентрация и взаимно се подпомагат. Когато едно дете или възрастен подобри уменията си за слушане, той подобрява и умението си да се фокусира и обратното – развиването на способността за концентрация има директен положителен ефект и върху уменията за слушане.

father-reading-to-a-sonОсвен в училище, тези умения могат да бъдат усъвършенствани и в семейството като се приложат определени принципи на общуване и се използват някои изключително полезни семейни игри. Ето няколко идеи за такива принципи и семейни игри:

  • Задавайте отворени въпроси (такива, които провокират отговори различни от просто “да” или “не”) и покажете искрен интерес към отговорите на детето. Разширете дискусията по темата като зададете въпроси към това, което детето е казало. По този начин то се учи да се фокусира върху дадена тема вместо често да прехвърля вниманието си от едно нещо на друго.
  • Четете, четете, четете. Четете на детето си и му задавайте въпроси свързани с историята. Може да прочетете една приказка и след няколко часа или на следващия ден да му разкажете ваш вариант на приказката с промени в сюжета, които вие сте направили. Предложете на детето си следната игра:  то да пляска с ръце всеки път, когато чуе нещо различно от първоначалната версия на историята/приказката и да казва в какво точно се състои разликата.
  • Сгответе си ястие заедно с детето! Нека то да изпълнява инструкциите, докато вие четете рецептата от книгата с рецепти или от кулинарен уебсайт. Така то се учи да слуша внимателно, за да следва стъпките правилно.
  • Обсъждайте с детето си плановете ви за уикенда, за ваканциите и за свободното време в края на деня. Нека то да усети своя принос към общите планове, като в същото време се учи да се съобразява и с желанията на другите. Обсъждането на различните идеи и достигането до една, която да удовлетворява всички, е много ценен опит за детето. То усвоява умението да слуша, да се аргументира, да се отстоява и да приема различни гледни точки.
  • Когато детето е в училищна възраст, може да въведете темата за уменията за слушане и за концентрация. Обсъдете заедно разликата между това да чуваш и това да слушаш. Поговорете за двете форми на комуникация – вербалната (с думи) и невербалната ( с езика на тялото и тона на гласа). Попитайте го в какво се затруднява, когато слуша и когато изказва мнението си и обсъдете начини за подобряване на тези умения.
  • Направете рисунка по инструкции. Детето разполага с лист и моливи, а вие му давате кратки напътствия и то рисува това, което чува! След това може да си размените ролите. Със сигурност ще си осигурите голяма порция смях и забавление с тази игра!
  • Ограничете времето пред екрана. Има няколко изследвания, които показват, че прекаляването със стоенето пред екрана на телевизора или каквото и да е електронно устройство, влияе негативно върху развитието на детския мозък и особено върху уменията за концентрация. Не става въпрос да се отнема възможността на детето да използва тези устройства, а по-скоро да се следи за какво ги използва и по колко време на ден.

fast-forwordИма голяма разлика между това детето да гледа реалити предавания (или да играе видео игри) и това да използва времето си пред екрана за образователни игри и упражнения. Желанието на детето да използва съвременните технологии е важно да се канализира в посока, която ще му бъде и приятна, и полезна. Програми като FastForWord и Reading Assistant комбинират най-новите научни открития в областта на невропластиката със съвременните технологии, за да дадат възможност на децата и възрастните хора да подобрят уменията си за концентрация, запаметяване и други когнитивни умения, които са силно необходими в процеса на учене.

  • Раздвижете се. Използвайте движението, жестовете с ръце, танците и физическите упражнения, за да помогнете на детето си да подобри фокуса си и запомни по-добре информацията, която е необходимо да научи и усвои.

Изграждането на добри умения за слушане и за концентрация ще бъде от изключително значение за детето ви при създаването на успешни и удовлетворяващи връзки, за професионалната му реализация и личностното развитие през целия му живот.

Можете да прочетете първата част на статията тук.

Източник: Scientific Learning

И още: