Имате склонност да отлагате? Структурата на мозъка ви може да е причината и невропластиката ще ви помогне да промените това!

procrastinating-woman

Имате ли навика да отлагате неща, които искате да свършите? Повечето хора могат да дадат обективен отговор, ако са честни със себе си. Защо някои хора изпитват голямо затруднение с това да спазват планове и графици, да следват целите си, а други са толкова последователни в действията си и имат добър контрол над поведението си?

ygdala-connection-to-ACC

Със сигурност факторите са много. Според научните открития на биопсихолозите от Ruhr-Universität Bochum, един от отговорите на този въпрос е, че тези, които отлагат, вероятно имат по-голяма амигдала. Това е структура в мозъка, която отговаря за емоциите (особено за страха) и прави оценка на различните ситуации и евентуалните негативни последици от тях. Ако амигдалата прецени, че има някаква заплаха за нас, включва вътрешната ни “аларма”. Ето защо хората с по-голяма амигдала са по-склонни да се концентрират върху възможните негативни резултати от свое действие и по-често оставят страха им от грешка да попречи на захващането им с планирана задача.

Освен това, изследването на 264 мъже и жени с ядрено-магнитен резонанс е показало, че при склонните към отлагане хора връзката между амигдалата и антериорната цингуларна кора (ACC) е по-слаба. Мозъчната структура ACC следи и регулира силата и значимостта на изпитваните емоции и играе роля за предприемането на желано и планирано действие. Колкото по-слабо изявена е връзката между тези две структури – амигдалата и ACC, толкова по-трудно е за дадения човек ефективно да контролира поведението си, което го прави и много по-склонен да отлага.

Можем ли да “превъзпитаме” мозъка си?

fast-forwordКакто науката за невропластиката доказа, нашият мозък е много пластичен и способен да се променя под влияние на редовното изпълнение на научно доказани практики и упражнения. На базата на научни открития в тази област е създадена и програмата Fast ForWord за трениране на мозъка, подобряване на когнитивните умения и осъществяване на онлайн терапия, подходяща за деца и възрастни с дислексия, разстройство на слуховата обработка, синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, разстройства от аутистичния спектър (аутизъм и синдром на Аспергер) – Онлайн Невротерапия.

В бъдещите си изследвания учените ще се фокусират върху откриване на още ефективни начини за мозъчно стимулиране и създаване на специфични упражнения, които да повлияят на невронните връзки в мозъка на хората, така че те да придобият по-добър контрол върху поведението си. Това от своя страна ще доведе до намаляване склонността към отлагане, по-добро физическо и психическо здраве, по-големи успехи в професионален и личен план.

 

Източник: BrainWare

И още: