Как да преодолеем проблемите с вниманието?

kids-drawing-and-painting

Съществуват три подтипа на синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието: подтип с преобладаващи симптоми на дефицит на вниманието, подтип с преобладаващи симптоми на хиперактивност/импулсивност и подтип с комбинирани симптоми на дефицит на вниманието и хиперактивност/импулсивност.

  • Подтипът с преобладаващи симптоми на дефицит на вниманието остава незабелязан от родителите и не се лекува. Той е по-често срещан при момичетата, отколкото при момчетата. Симптомите му включват трудности с организацията, следването на инструкции, разбирането и припомнянето на информация, разсейването и незавършването на задачи.
  • Подтипът с преобладаващи симптоми на хиперактивност/импулсивност е най-често диагностицираният подтип. Симптомите му включват непрекъснато движение, импулсивност, неподходящо поведение в дадени ситуации и прекомерно говорене.
  • Подтипът с комбинирани симптоми на дефицит на вниманието и хиперактивност/импулсивност е диагностициран, когато детето има симптоми и от двата други подтипа.

Когато един ученик се затруднява да чува информацията правилно, да внимава в час и да разбира материала, който се преподава, той най-вероятно ще започне да се занимава с други неща по време на час, за да се справи със стреса, на който е подложен. Учениците, които са гладни, не са се наспали добре, тревожат се за близък, който е болен, или са тормозени от съучениците си в училище, също трудно се концентрират в час.

Терапии

  • Поведенческата терапия и лекарствата са сред най-честите мерки, които родителите предприемат, когато детето им страда от синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.
  • Също така, Fast ForWord може да бъде от полза за децата, които имат проблеми с концентрацията и вниманието. Разликата между Fast ForWord и поведенческата терапия е, че Fast ForWord се фокусира върху източника на проблемите.

Ако забележите някои от симптомите, изброени по-горе, можете да се консултирате с учителите на детето си. Те биха могли да предложат възможни решения, които да помогнат на детето да преодолее предизвикателствата, пред които е изправено, без това да повлияе на работната атмосфера в час. Освен това, можете да се консултирате със специалист, който също да предложи подходяща терапия за детето и промени, които да направите в ежедневните му занимания.

Колкото по-рано сутрин, толкова по-добре

Фокусът на децата често е най-добър рано сутринта. Когато е възможно, най-трудните задачи за деня трябва да бъдат завършвани първи. Например, можете да насрочите частните уроци по математика или четене сутрин. След обяд е по-подходящо време за игри навън, отколокото за уроци в класната стая.

Излезте навън

kids-playing-on-the-playgroundНаучни изследвания, проведени в Университета Илинойс, откриват връзка между времето, прекарано навън, и подобрения фокус на деца със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието. Те сочат, че когато децата прекарват повече време сред природата – в паркове, градинки, на плажа или на лагер – тяхното внимание се подобрява.

Стъпка по стъпка

Има причина, поради която началните учители карат учениците да седят на чиновете за кратки периоди от време и включват движение в повечето дейности, които децата трябва да извършат. Учениците с проблеми с вниманието се справят най-добре, когато задачите са кратки и ясни. По тази причина дългите задачи трябва да бъдат разделяни на стъпки, така че децата да ги разберат по-добре и да успеят да ги изпълнят.

Упражнения и още упражнения

Има доста дейности, създадени, за да подобряват вниманието и пъргавостта на учениците. Списание ADDitude препоръчва игра, наречена Champion Distractor. В нея едно дете получава задача, а друго дете се опитва да го разсее, така че да не може да я изпълни. Това може да стане чрез издаване на различни звуци, пеене, тичане напред-назад и говорене на висок тон, докато другото дете чете даден параграф на глас, без да спира. Има и доста алтернативи, освен класическите игри за слушане като Red Light, Freeze Dance, Musical Chairs и Simon Says.

Възползвайте се от Лятната ни промо-ваканция за да научите или подобрите английския си език чрез Fast ForWord и Reading Assistant.

Лятна промо-ваканция 2018

Възползвайте се от Лятната ни промо-ваканция за да подобрите когнитивните умения на детето си и/или да започнете терапия чрез Fast ForWord и Reading Assistant.

Лятна промо-ваканция 2018

Нека децата се раздвижат!

kids-runningМного ученици със синдром на хиперактивност се концентрират по-добре, ако могат да се движат. Например ако може да станат за малко, да се протегнат по време на час или да стиснат анти-стрес топка, без да пречат на останалите, това може да удовлетвори нуждата им от движение, без да разсейва останалата част от класа.

Поговорете с детето си кога му е най-трудно да се концентрира. Това ще ви помогне да прецените какво бихте могли да направите, за да му помогнете. Можете да обсъдите евентуалните решения с учителите му, така че и те да съдействат по най-добрия начин. По метода проба-грешка ще стигнете до решенията, които са най-полезни на детето ви. Не се предавайте. Дори и малките промени могат да доведат до страхотни резултати.

Източник: Gemm Learning

И още: