Как да разпознаем синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието?

mom-hugging-her-son

Някои от симптомите на синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието, разстройството на слуховата обработка и затрудненията с ученето са много близки помежду си. Затова ви представяме конкретните симптоми на всяко от затрудненията и общите черти между тях.

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието и разстройство на слуховата обработка

Въпреки че имат подобни симптоми, синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието (СДВХ) и разстройството на слуховата обработка са много различни. Децата със синдром на хиперактивност трудно се концентрират и внимават в час, докато децата с разстройство на слуховата обработка се затрудняват да обработват информацията, която чуват. Разстройството на слуховата обработка засяга езиковите умения. Децата със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието срещат предизвикателства с паметта, контрола на емоциите и изпълнителната функция.

Разстройство на слуховата обработка

 • Децата се затрудняват да следят разговорите, в които участват;
 • Трудно им е да отговорят, когато им е зададен въпрос устно;
 • Често ви молят да повторите това, което сте казали;
 • Често отговарят с “А?“ и „Какво?“;
 • Много трудно следват инструкции, дадени им устно;
 • Може да имат речеви дефицити и да объркват думи, които звучат по подобен начин;
 • Срещат предизвикателства с римуването и слушането с разбиране;
 • Предпочитат да четат на ум, когато са сами в стаята.

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

 • Децата трудно контролират импулсите си;
 • Не завършват задачите си;
 • Имат проблеми със социалните си умения, намирането на нови приятели и поддържането на разговори;
 • Затрудняват се с организацията в ежедневието;
 • Нетърпеливи са и не чакат реда си;
 • Действат, без да мислят за последствията;
 • Движат се непрекъснато;
 • Не разчитат невербалните знаци в общуването.
 • Груби са при игрите с други деца;
 • Когато се ядосат, достигат до гневни изблици;
 • Отговорят, дори и въпросът да не е насочен към тях.

Затруднения с ученето

 • Забавяне на говора при децата;
 • Неразвити социални умения и моторна координация;
 • Затруднения с разпознаването на написани букви и думи;
 • Трудности с четенето и запаметяването на прочетеното;
 • Предизвикателства с произнасянето на думите;
 • Трудности с организирането на мислите;
 • Трудно разбиране на понятия, свързани с време.

Общи симптоми между СДВХ и Разстройство на слуховата обработка

 • Изглеждат, сякаш не слушат, когато им се говори;
 • Забравят често;
 • Затрудняват се да следват инструкции;
 • Лесно се разсейват.

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието и затруднения с ученето

Симптомите на синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието и затрудненията с ученето могат да бъдат подобни, в зависимост от специфичното затруднение с ученето, което детето има. Въпреки че 30%-50% от децата със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието имат дадено затруднение с ученето, самият синдром не се смята за затруднение с ученето. Възможно е дадено дете да има както затруднения с ученето, така и синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието. По-горе са показани някои от симптомите, които може да присъстват при децата.

Възползвайте се от Лятната ни промо-ваканция за да научите или подобрите английския си език чрез Fast ForWord и Reading Assistant.

Лятна промо-ваканция 2018

Възползвайте се от Лятната ни промо-ваканция за да подобрите когнитивните умения на детето си и/или да започнете терапия чрез Fast ForWord и Reading Assistant.

Лятна промо-ваканция 2018

Общи симптоми между СДВХ и Затруднения с ученето

 • Детето изглежда мързеливо и демотивирано;
 • Затруднява се да следва инструкции с по няколко стъпки;
 • Затруднява се с организацията;
 • Трудно се концентрира и внимава в час;
 • Реагира неподходящо в определени ситуации;
 • Лесно се разсейва.

Невинаги е лесно да разпознаем симптомите или да разберем причината за появата им. Това е така поради множеството прилики между симптомите на различни състояния. Научните изследвания откриват нови и нови факти, които да ни помогнат да разберем проблемите с вниманието и поведенията, свързани с тях. Ако забележите някои от симптомите, споменати по-горе, задължително се консултирайте със специалист, за да откриете най-подходящата терапия за вашето дете.

Източник: Scientific Learning

 

И още: