Как да разграничим аутизма и синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието?

girl-on-a-bench

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието е най-често срещаното поведенческо разстройство при децата под 18 години, според Центъра за контрол и превенция в САЩ. Когато едно дете често забравя, непрекъснато се движи, прави грешки от невнимание и има проблеми със съня, най-честата диагноза е синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, но тези симптоми се срещат и при други затруднения. Когато симптомите се припокриват, това създава объркване. Ако проверим симптоми като разсеяност, импулсивност и невнимание в Интернет, ще видим резултати за синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка, аутизъм и много други.

В тези случаи е задължително да посетите надежден специалист, които да направи цялостен преглед, и да постави правилната диагноза на детето ви. Някои деца може да страдат от повече от едно затруднение, докато други може да са диагностицирани грешно. Терапиите при различните затруднения се различват, затова е важно да разберете кое е затруднението, от което страда вашето дете.

Преди консултацията със специалист е важно да бъдете наблюдателни и да си водите записки за поведението на детето ви. Така ще можете да представите пълната картина на специалиста за това, което виждате вкъщи. Когато сравнявате информацията за симптомите, която четете, и това, което виждате вкъщи, може да ви бъде трудно да откриете връзките. Затова по-долу разглеждаме типичните симптоми за Синдром на хипеарктивност с дефицит на вниманието, за да ви помогнем да видите приликите и разликите между тях.

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието и аутизъм

Тези две състояния имат много общи симптоми помежду си, но е важно да помним, че те не са двете лица на едно и също състояние. Едно дете може да има както синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, така и затруднение от аутистичния спектър. Разликата между тях е, че аутизмът е комбинация от различни невро-психически състояния, докато синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието е биологично състояние. Има някои черти, специфични за всяка диагноза, както и общи симптоми и за двете състояния.

Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието

 • Децата трудно контролират импулсите си;
 • Не завършват задачите си;
 • Затрудняват се с организацията в ежедневието;
 • Нетърпеливи са и не чакат реда си;
 • Отговорят, дори и въпросът да не е насочен към тях;
 • Действат, без да мислят за последствията;
 • Груби са при игрите с други деца;
 • Когато се ядосат, достигат до гневни изблици;
 • Имат проблеми със социалните си умения, намерането на нови приятели и поддържането на разговори;
 • Движат се непрекъснато;
 • Не разчитат невербалните знаци в общуването.

Аутизъм

 • Избягват контакт с очите;
 • Избягват физическия контакт;
 • Имат речеви дефицити;
 • Може да повтарят някои думи или фрази по няколко пъти;
 • Придържат се строго към много ясен дневен режим и се ядосват, когато режимът се променя;
 • Успокояват се с помощта на повтарящи се движения на тялото (клатене, пляскане с ръце и т.н.)
 • Пристрастяват се към дадени занимания или преживявания;
 • Рядко показват разбиране към чувствата на другите.

Възползвайте се от Лятната ни промо-ваканция за да научите или подобрите английския си език чрез Fast ForWord и Reading Assistant.

Лятна промо-ваканция 2018

Възползвайте се от Лятната ни промо-ваканция за да подобрите когнитивните умения на детето си и/или да започнете терапия чрез Fast ForWord и Reading Assistant.

Лятна промо-ваканция 2018

Общи симптоми

 • Когато се ядосат, може да избухнат или да достигнат до нервен срив;
 • Имат проблеми със социалното общуване, с намирането на нови приятели, с поддържането на разговорите, както и с реагирането правилно в дадени ситуации;
 • Движат се непрекъснато;
 • Имат затруднения да разбират невербалните знаци в общуването.

Източник: Scientific Learning

И още: