„Европейски център по невронауки“ отвори врати в Хасково

На 9 юни 2018 г. отвори врати най-новият офис на „Европейски център по невронауки” в град Хасково.

Центърът ще предлага терапия на деца с дислексия, аутизъм, хиперактивност с дефицит на вниманието, Синдром на Аспергер или синдром на Рет, специфични обучителни трудности, изоставане в психическото развитие, фонологично нарушение, детско дегенеративно разстройство, разстройството на рецептивната реч, разстройство на експресивната реч, синдром на Даун.

Програмата на обучение на всяко дете ще бъде индивидуализирана, в зависимост от неговите нужди. В центъра работят висококвалифицирани специалисти, които ще осигурят необходимото съдействие на учениците по време на учебните сесии.

kids-in-the-kindergartenТерапията ще бъде както под формата на онлайн компютърни игри, базирани на дългогодишни научни изследвания в областта на неврологията,  така и под формата на забавни ролеви игри на живо, в които ще взимат участие всички  деца и ученици. Победителите ще получават награди всяка седмица. Резултатите на учениците от всяка сесия ще бъдат отразени в подробни доклади. Родителите ще получават редовна обратна връзка за напредъка на децата си и за предизвикателствата, които те срещат по време на обучението си.

Менторите в центъра са обучени на ефективни методи за подобряване на ангажираността и концентрацията на децата по време на сесиите. По този начин децата ще постигнат оптимален резултат от терапията и предизвикателствата ще бъдат преодолени бързо и ефективно. Освен това, обратната връзка за предизвикателствата на даден ученик ще бъде от полза за справяне с предизвикателствата, които останалите ученици срещат, под формата на игра.

Нека заедно да дадем възможност на всяко дете да развие пълния си потенциал!

 

Контакти за информация и записване:

Адрес :гр. Хасково, ул. „Драгоман“ №14, ет. 4

Телефон:0888-59-33-54

Имейл:veni__yankova@abv.bg

Невена Янкова

 

И още: