Защо изпълнителната функция е важна при децата със СОП?

girls-playing-on-the-floor

Вероятно сте чули термина изпълнителна функция, използван по един или друг начин наскоро. Просто казано, изпълнителната функция е набор от умствени умения, които ви помагат да постигате целите си. Все повече и повече родители, които вникват в същността на проблема, се замислят дали нарушенията при изпълнителната функция се явяват като проблем при техните деца. Това е труден въпрос, отчасти защото много от симптомите могат да бъдат показатели за други проблеми. Когато е налице поведение, което се свързва с разстройството на изпълнителната функция и няма данни за други затруднения, поведението трябва да се разгледа по-отблизо.

Разстройството на изпълнителната функция се свързва с невнимание и често съществува заедно с хиперкинетичното разстройство с нарушение на вниманието (ХРНВ) и с дислексията. То може да е вродено и да се предава наследствено в семействата, да се дължи на мозъчен инсулт или мозъчно увреждане или да се появи като предшественик на Алцхаймер. Разстройството може да повлияе на ученици от всички възрасти и способности. Освен това, то може да се отнася към проблеми, които се появяват при два важни процеса, контролирани от челния дял на мозъка: умението да се организираш и да се владееш.

girls-playing-outsideСмята се, че всеки има способността да планира и коригира, да приоритизира, да си припомня информация, да създава графици, да управлява времето си и да обмисля последиците от своите действия. При децата това може да повлияе върху изпълнението на ежедневните задачи като:

 1. Почистване на стаята;
 2. Задаването на цели;
 3. Запомнянето на задачи;
 4. Планирането на проекти и завършването им в срок;
 5. Организирането на детайлите при писане или разказване на история;
 6. Контрола на емоциите.

Забелязали ли сте някои от описаните по-горе поведения при вашето дете?

kids-arguingАко е така, първо помислете дали може тревожността, депресията, желанието да скрие затрудненията си или други релевантни фактори, да са причината за това. Говорете с учителя на детето си за случаи, които предхождат или са резултат от тези поведения. Например, детето ви имало ли е спор с приятел или друго травмиращо преживяване, преди да спре да се съсредоточава и да не може да си спомня информация? Предавало ли е домашните си извън срок? Само по конкретен предмет ли учи уроците си? Дали недовършеното домашно включва излизане от зоната за комфорт на детето – например да се изисква да го сподели пред класа или училището след това?

Ако отговорът на някой от горните въпроси е „да“, тогава проблемът може да е чисто емоционален, а не разстройство на изпълнителната функция на мозъка. Гърчовете, мозъчните увреждания и проблемите със слуха също могат да доведат до подобно поведение. Ако обаче подобен проблем не е установен, може да е необходима допълнителна информация.

Психолозите и невропсихолозите могат да  правят невропсихологични оценки, за да определят дали дадено дете има това разстройство. Процесът може да включва наблюдение, въпросници, интервюта и/или тестване. Вниманието, паметта, организацията, гъвкавостта, логическото мислене и решаването на проблемите са сред оценяваните умения. Процесът на оценяване може да отнеме няколко сесии.

Ако се установи, че детето има разстройство на изпълнителната функция, има много неща, които могат да се направят в училище и вкъщи, за да успее детето да го преодолее. Разстройството се основава на умствени умения. По тази причина, програмите, насочени към когнитивните процеси, могат да повлияят положително на изпълнителната функция на детето.

Ето и няколко съвета, предоставени от National Centre for Learning Disabilities, които също може да ви бъдат от полза:

 • Предварително определете за колко време дадена задача ще бъде изпълнена;
 • Направете списъци със стъпките, необходими за изпълнението на дадена задача;
 • Използвайте дневник или календар, за да следите задачите и сроковете, в които трябва да бъдат изпълнени.
 • Отбележете крайния срок на всяка от задачите с цветен маркер.
 • Поискайте устни или писмени указания от учителите на детето ви.
 • Планирайте ежедневните задачи като почистването на раниците, бюрата и стаите.
 • Уверете се, че работно пространство на детето ви е снабдено с всички необходими консумативи.
 • Общувайте редовно с учителя на детето ви относно очакванията, задачите и напредъка му.
 • Проверявайте редовно дали детето ви успява да се справи с поставените задачи.
 • Обяснете му как да контролира емоциите си.
 • Определете ясни очаквания за всяка ситуация.
 • Обсъдете алтернативни варианти за справяне с предизвикателствата (може да бъде под формата на ролеви игри при по-малките ученици).

От кого можете да поискате помощ?

logo-fast-forwordРазстройството на изпълнителната функция е съпътствано с редица предизвикателства. Разбирането на причината и реагирането по подходящ начин може да бъде от голяма полза за дете с подобен проблем. Признаването на усилието и разочарованието, които идват от липсата на успех, също са важни. Учителят на детето ви, логопедът или дори други родители, които са имали или в момента се справят с подобни симптоми при собствените си деца, могат да бъдат добри източници на информация. Както при всички проблеми с ученето, колкото по-скоро се открие затруднението, толкова по-бързо може да се отреагира и да се предприемат действия за отстраняването му. Програмата Fast ForWord също може да бъде от полза на детето ви, защото открива източника на проблема и го отстрнява, вместо да се бори само със симптомите му.

Източник: Gemm Learning

И още: