Как да помогнем на талантливите ученици със затруднения?

children-playing-outside

Когато един ученик се справя добре в едно направление, ние забелязваме този напредък. Помагаме му да развие уменията си, както и да се сдобие с нужните материали и напътствия. Очакванията са високи, а помощта е налице винаги. Когато обаче изплуват затруднения на повърхността, те правят впечатление, и се започва работа с детето, учителите му и други професионалисти, чрез които да разберем източника на проблема и да назначим ефективни методи за отстраняването му.

А какво се случва с ученика, който е отличник по математика, но не може да се справи с основните правила по граматика или да спелува правилно? Или с ученика, който чете в пъти по-добре от връстниците си, но не може да извади или събере числа, както и да разбере смисъла на тези действия? Това са учениците с така наречената “двойна изключителност” – те са надарени в една област и срещат затруднения в друга. Те се явяват като най-подценената група от подрастващи, които срещат предизвикателства в своето обучение. Нуждите на тази изключително надарена група деца с явни затруднения при учене доста често биват неглижирани и това ги възпира да достигнат пълния си потенциал.

children-playing-explorersНадарените деца често надминават своите връстници в едно или повече направления като креативност, интелект, изкуства, лидерски умения или някой предмет в училище. На тях им е трудно да се сближават с хората и да имат приятели, като доста често изпитват затруднение да изкажат по-дълбоките си мисли и разсъждения на глас. Мотивацията, интереса и вниманието им може лесно да се загубят, ако уменията им не се развиват достатъчно.

Успехът, който умело постигат на някои места, може да заслепи родителите и съучениците им за проблемите, които съпътстват тези ученици в други сфери. Не е изключение те да бъдат мислени за мързеливи или демотивирани, когато не могат да изпълнят задачи, които се водят като по-лесни от тези, в които те изпъкват. Нека допълним, че когато се съпоставят постиженията и провалите, това може да срине самочувствието на детето.

Причините за подценяването на проблемите

Idonline разграничава учениците с “двойна изключителност”, които често биват подминавани:

  1. Ученици, които се идентифицират като надарени, но имат проблеми с училищния материал и са често категоризирани като мързеливи и демотивирани.
  2. Когато постиженията на учениците,  диагностицирани съсзатруднения при учене, биват игнорирани, те не извличат никаква полза от тези си дарби.
  3. Ученици, чиито силни и слаби страни се препокриват, дотолкова че не се търси надграждане в способностите им.

Пропастта между потенциал и постижения е вероятно да се увеличава, докато децата израстват, в случай че нуждите им не бъдат посрещнати навреме. Ако имате съмнения, че детето ви е надарено, но изпитва различни затруднения и често се сблъсква с предизвикателства в училище, то съветите по-долу са точно за вас:

Говорете с детето си за силните и слабите му страни!

Научните изследвания показват, че двойно надарените деца посрещат задачите като твърде лесни или твърде трудни. Чувството, че нищо не е на мястото си, буди объркване и изолацията от външния свят се задълбочава.

Бъдете сигурни, че разбирате степента на трудност, която детето изпитва при задачите си!

mother-talking-with-childТова помага на детето да разбере, че затрудненията в училище не са свързани с интелект, а откриването на проблем е възможност за откриване на правилните методи, за да се изкорени напълно.

Говорете с учителите на детето си!

Те ще ви разкажат какво се случва в класната стая, какви са методите на изпитване и какви ресурси може да използва детето, ако среща затруднения. Споделете с тях какво се случва вкъщи, за да сте наясно дали се разграничава силно от случващото се в училище.

Подкрепяйте детето си!

Талантливите ученици със затруднения се нуждаят от подкрепа, особено при посещаване на допълнителни курсове. Затрудения като дислексия или нарушения в слуха биха предизвикали стрес при амбициозните деца. Така или иначе, тези ученици трябва да получават насоки от специалисти, както и ресурси и материали, които да им бъдат от полза в бъдеще. Neuro Therapy, чрез Fast ForWord и Reading Assistant, повече от 20 години помагат на милиони деца по света в над 50 държави. Чрез Neuro Therapy, децата със СОП имат достъп до помощни ресурси и до тях винаги има ментор, който да посрещне техните предизвикателства с усмивка, окуражение и решение.

Социално и емоционално развитие

Този тип развитие е също толкова важно, тъй като комуникацията с връстници при децата с “ двойна изключителност” може да им причини стрес. Надарените ученици са често перфекционисти, което пречи на проблема да бъде идентифициран от самите тях.Участието в извънкласни дейности като клубове, отбори и доброволчески организации, могат да разсеят детето от напрежението в училище, както и да изгради приятелства със съучениците си. Да говори с някой за проблемите, също е полезно и освобождаващо при наличието на такива.

Понякога точно тези, които могат всичко, имат най-голяма нужда от нас. Посрещането на нуждите им, радвайки се на техните успехи и подкрепата са ключови фактори за доброто развитие на тези деца.

Източник: Gemm Learning

 

И още: