Каква е връзката между когнитивните умения и математиката?

girl-solving-problems-on-the-board

Като основа за ученето, когнитивните умения са основни за всеки предмет в учебната програма, включително математиката и природните науки. Въпреки това, математиката съдържа толкова много различни теми и нива на трудност, че е предизвикателство всички да бъдат обхванати. Освен това, има много аспекти, които са отвъд научните заключения за това как работи математиката в мозъка.

Мозъчните процеси, които участват в основните математически операции като броене, са същите като тези, които се изпълняват при по-сложни операции като тези в алгебрата и висшата математика. Всъщност, повечето от нас не могат да си спомнят времето, когато са се учили да броят, но си спомнят, когато са учили геометрия, деление с многоцифрено число и висша математика.

В такъв случай, кои са важните процеси, които помагат или пречат на разбирането на математиката? Връзката между визуално-пространствените умения и успеха по математика е потвърдена от много научни изследвания. Свързаността на двете умения се увеличава с увеличаването на трудността на задачите по математика. Визуално-пространствената обработка не е само за запомнянето на формата, цвета, размера и броя обекти, но и връзката им в пространството.

Пространствена памет

Това е способността ни да запомняме къде се намираме в пространството и как сме свързани с другите предмети около нас. Това е основата на решението на много задачи, свързани с промяна на местоположението ни в пространството.

Визуализация

babies-talkingСпособността ни да си представим как изглежда задачата пред нас ни помага да си представим как биха изглеждали решенията й. Това може да ни бъде от голяма полза при задачите за трансформация по геометрия – например да разберем разликата между транслация (плъзгане на предмет по права линия), ротация (завъртане на предмет около една точка) и огледален образ на предмет.

Посока

Способността да различаваме ляво от дясно се простира отвъд математиката. Полезна ни е, когато си връзваме обувките, разчитаме карта или графика или играем баскетбол или футбол. Освен това, често ни се налага да се ориентираме в непозната територия. Представете си, че някой ви дава карта на непознато място с начертан маршрут на нея. Трябва ли да въртите картата, докато разберете в коя посока да завиете? Ако е така, уменията ви за ориентация не са толкова добри, колкото се очаква.

Работна памет

Това е способността да задържаме информация в ума ни, докато ни е необходима, за да извършим дадено действие. Работната памет е свързана с уменията за четене, с представянето по математика и с други академични и неакадемични сфери. Тя помага както за простите действия така и за сложните задачи по статистика и производните във висшата математика.

Последователна обработка

Разбира се, последователността е важна при броенето, което е още едно доказателство, че когнитивните умения допринасят значително дори и за най-началните етапи от математиката. Когато започнем да смятаме, последователността от стъпки, необходими за решаването на дадена задача, трябва да бъде следвана. Типичен пример за това е реда на действията при уравнения като (6 + 5 ) х 2 и 6 + (5 х 2).

Източник: edCircuit

 

И още: