Двуезичие при деца със СОП, изследване и оценка на езиковите умения на английски и китайски език

Логопед 37

Д-р Алис Ченг Лай, учен и директор на Manulife Centre – център за деца със специални образователни потребности. в Хонконг, провежда изследване на продуктите Fast ForWord. Изследването включва оценка на езика и уменията за четене както на английски, така и на китайски език, преди и след употребата на продуктите. Учениците, които взимат участие в изследването, посещават дневния център в Manulife Centre и начални училища в Хонконг.

Методология

Всеки ученик е разпределен или в група на деца, които използват Fast ForWord, или в контролна група от деца, които не използват програмата. Персоналът в центъра проверява уменията за четене и езиковите умения на всички ученици в началото и края на изследването. Представянето на учениците е оценено с помощта на няколко теста, включително English Phonological Awareness Tests (PAT), the Test of Language Development (TOLD) и тест за разпознаване на китайските символи.

Служителите в центъра са запознати с:

  • Най-новите открития в неврологията за начина, по който разпознаването на фонемите и звуковите характеристики на речта влияят върху бързото развитие на езика и уменията за четене;
  • Методите за оценяване на резултатите на учениците във Fast ForWord;
  • Скалите за проверка и оценка;
  • Ефективни стратегии за използването на програмата;
  • Употребата на докладите за ежедневното представяне на учениците;
  • Техники за измерване на напредъка, който постигат учениците след употребата на програмата.

График на употреба на програмата

Центърът използва Fast ForWord Language с протокол от 100 минути дневно, 5 дни седмично, за 4-8 седмици. Контролната група не използва продуктите на Fast ForWord.

Резултатите

gainsТестът РАТ измерва способността на ученика да разграничава, разпознава и използва фонеми и да чете кратки думи. TOLD е езиков тест, които измерва способността на ученика да разбира значенията на думите, да разбира връзките между тях, да дава кратки определения, да повтаря чути изречения и да допълва изречения. Тестът за разпознаване на китайските символи оценява способността на ученика да чете китайските символи.

Учениците, които използват продуктите на Fast ForWord, постигат значителен напредък при разпознаването на китайските символи и тестовете за разпознаване на фонемите както на китайски, така и на английски. Учениците в групата, която използва Fast ForWord, значително подобряват уменията си за разпознаване на отделни фонеми, комбинации от букви, декодиране (тествано в РАТ), лексика, изразяване, разбиране на граматичните правила (тествано в TOLD). Учениците от контролната група не постигат напредък.

Образователни ползи

Резултатите от изследването подкрепят останалите изследвания по темата, които категорично доказват, че продуктите на Fast ForWord подобряват началните езикови умения и уменията за четене и помагат на учениците да участват пълноценно в дейностите в клас.

Групата с ученици, които използват Fast ForWord, постига значително по-добри резултати на няколко езикови теста за уменията за четене и езиковите умения на английски език – техният втори език. Децата показват напредък и в четенето на родния си език – кантонски китайски.

Източник: Scientific Learning

 

 

И още: