Кои са незабележимите симптоми на дислексията? – II част

mom-read-bed

Към първа част: Това дислексия ли е? – I част

В първа част на статията ви представихме резултатите от научните изследвания за дислексия и най-често срещаните когнитивни затруднения, които пречат на четенето. Тази седмица ще ви разкажем за девет от незабележимите симптоми на дислексията. Ако забележите един или някои от тях при детето ви, това би могло да ви насочи към причината за тях – дислексията.

Симптом #1: Трудност при използването на рими на 3-4-годишна възраст

Това е всеизвестен рисков фактор за дислексията. Ако сте запознати с дислексията, той няма да ви изненада. Смятаме, обаче, че е важно да го добавим, защото той е надежден симптом на дислексията при децата. Римуването е добър индикатор за проблеми, защото изисква същите умения за езикова обработка като четенето.

Римуването е способността да обработваме и да използваме езика умело според нашите нужди. Това води до разпознаване на фонемите в думите и успешно декодиране. Ако детето ви среща предизвикателства да свързва звуците в средата или края на думите (т.е да римува), това показва, че то има трудности с обработката на езика. Ако не се предприемат мерки, това затруднение ще попречи на уменията му за четене в бъдеще.

Симптом #2: Проблеми с баланса и координацията

  • Детето се е научило да кара колело по-късно;
  • Детето се затруднява да хваща топката;
  • Детето няма пространствена ориентация на площадката.

boy-with-a-bike-in-autumnИма три основни симптома, които произтичат от едно и също затруднение – сензорно интегративна дисфункция. Тя често се проявява в ученето като Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието. За да се научи да кара колело, детето трябва да може да пази равновесие на него. Ако детето ви е имало затруднения да се научи да кара колело около 4-7-годишна възраст, това може да се дължи на проблем със сензорната интеграция. Балансът се осъществява в резултат на сензорни стимули. Ако детето не може да контролира тези сигнали, за него ще бъде предизвикателство да пази равновесие.

За да хване топката, която му подавате, детето трябва да има добра координация между очите и ръцете. Пространствената ориентация изисква детето да се ориентира на детската площадката, където хората и топката се движат непрекъснато. Това също изисква добри умения за сензорна интеграция.

Невролозите твърдят, че невроните, които се активират едновременно, се свързват помежду си. Дори ако сензорните стимули не са координирани съвсем малко, това води до „шум“ в мозъка – дезориентация, разсейване, изтощение и се превръща в пречка за ученето и четенето. Четенето е трудно за придобиване умение, дори когато детето няма проблеми с уменията за внимание. Липсата на синхрон между слуховите и зрителните стимули от заобикалящата среда пречи на фокуса и концентрацията. Това забавя ученето и четенето и натоварва допълнително детето. То се уморява бързо и не може да се упражнява да чете, въпреки че има нужда от това.

Следователно, ако детето има затруднения с четенето и показва симптоми за сензорно интегративна дисфункция, четенето ще бъде предизвикателство за него и в бъдеще.

Симптом #3: Ушни инфекции или слухови нарушения в ранна детска възраст

auditory-processing-disorderМного научни изследвания свързват ушните инфекции с разстройството на слуховата обработка, което от своя страна засяга четенето и предизвиква дислексия. Първите 36 месеца от развитието на детето са ключови за развитието на мозъка му. Развитието на езиковите умения се случва чрез стимулация на слуховата обработка и езиковите връзки чрез слушането.

Когато детето страда ушни инфекции, това води до увреждане на слуха и затруднения при езиковата стимулация. Дори ушна инфекция, която е продължила 4-6 седмици в ранното детство, може да доведе до значителна загуба на време за стимулация в жизненоважен момент на развитие на мозъка. Другите проблеми със слуха в ранното детство също могат да лишат мозъка от езикова обработка и това може да доведе до последствия за ученето и четенето.

Симптом #4: Неравномерно развитие на уменията за учене

Според Learning Disability Association една от общите черти между всички хора със затруднения е, че уменията им не са развити равномерно. Забелязват се „слабости сред море от силни страни“.

Всички ние имаме силни и слаби страни. Има неща, които ни харесват, и сме добри в тях и други, които не са ни интересни. Очаква се, че децата ще харесват едни предмети повече от други. Въпреки това те учат всички предмети ежедневно и когато има отчетлива разлика между резултатите им по дадени предмети, това може да е сигнал за проблем.

Друг начин да забележите неравномерните умения на децата е според увереността им и поведението им към даден предмет. Това е знак за нивото им на знания. Например, ако то обича даден предмет, най-вероятно смята, че има знанията, за да се справи добре с него. Например детето ви обича математиката и мрази четенето. Математиката е по-практически предмет и не изисква много четене. Това може да сочи към проблем с четенето, който не се е проявил ясно. По-малко притеснително е, ако детето обича предмети като история и география, но мрази четенето, защото тези предмети изискват четене с разбиране и писане.

Много често е трудно да се забележи неравномерността в знанията, понеже някои умни деца успяват да прикрият затрудненията си с четенето в началното училище и дори в прогимназията.

Симптом #5: Говорни затруднения в ранна детска възраст

Децата, които са имали говорни затруднения в ранното си детство са в по-голям риск от дислексия. Забележете, че речевата апраксия – затруднение, при което детето знае какво иска да каже, но мозъкът се затруднява да координира мускулните движения, необходими за произнасянето на тези думи – не е симптом на дислексия.

Въпреки това, повечето говорни затруднения са причинени от затруднения със слуховата обработка. Детето ви не обработва думите правилно и не иска да ги казва на глас. Тези говорни затруднения подсказват, че умението за слуховата обработка не е добре развито. Речта се подобрява с практика, но проблемите, които предизвикват говорните затруднения, не се разрешават по този начин.

Симптом #6: Признаци за разстройство на слуховата обработка

kid-not-listeningИма причина дислексията и разстройството на слуховата обработка да са толкова тясно свързани. Затрудненията със слуховата обработка се описват като „слушане на звук през вода“. Думите не се чуват ясно и могат да се объркат една с друга. Затова разстройството на слуховата обработка пречи на разграничаването на фонемите и прави четенето трудно за усвояване умение в ранното детство и автоматизирането му се усложнява в бъдеще.

Най-често срещаният симптом за разстройство на слуховата обработка е слушането в шумна среда – например в клас или на площадката. Учителката на детето ви споменавала ли е, че то трудно се концентрира в час? Случва ли се детето да се прибере вкъщи и да не знае какво има за домашно, най-вероятно заради шума в класната стая?

Децата с разстройство на слуховата обработка полагат повече усилия да се концентрират, за да разберат думите. По тази причина те пропускат доста важна информация (понякога от чисто изтощение от слушането на звука през вода) и понякога чуват думите грешно. Ще забележите това, когато детето ви разказва история.

Неясното произношение на някои думи ще избледнее и уменията за разказване на детето ще се подобрят. От друга страна, ако не лекувате разстройството на слуховата обработка, това може да пречи на четенето с години. Приликите между разстройството на слуховата обработка и дислексията не бива да бъдат пренебрегвани.

Симптом #7: Детето ви не може да следва инструкции

Детето ви има ли проблем със следването на инструкции? Например, ако му кажете да отиде някъде и да направи 3-4 неща, ще може ли то да обработи и да си спомни инструкциите, когато трябва да свърши всяка от задачите?

Предизвикателствата при следването на инструкции са знак за проблем с работната памет – умението да задържаме информация в ума и да я използваме за изпълняване на дадени задачи. Поради възможността за сравняване и анализиране на информация, работната памет често се свързва с уменията за внимание и коефициента за интелигентност (IQ).

Работната памет е важна за ученето и за четенето с разбиране. Ако детето ви среща предизвикателства с четенето и има симптоми за проблеми с работната памет, то може да бъде в риск от дислексия.

Симптом #8: Липса на самочувствие при ученето

Ако детето ви няма затруднения, най-вероятно ще бъде ентусиазирано и уверено в себе си. За него няма да бъде проблем да повтори дадена дума няколко пъти, докато я произнесе вярно и няма да се притесни, ако му отнема по-дълго от обикновено, за да разбере новия материал по математика.

shy-girlОт друга страна, ако детето не се справя добре с ученето, всяка грешка ще му се струва огромна. Грешките подхранват вътрешното му притеснение, че училището е “мисията невъзможна“ и че никога няма да се научи да чете. Може би всички около него вярват, че то чете достатъчно добре за възрастта си, но то знае вътре в себе си, че това не е така. Разбира се, то избягва новите предизвикателства в ученето, които може да покажат, че то не е достатъчно добро.

Този начин на мислене сам по себе си е разрушителен и води до неприязън към новите неща и нежелание за полагане на допълнителни усилия. Поведението на детето ви към ученето може да ви каже много. Никой не може да ви каже по-точно от детето ви как се справя то с материала. Ако детето ви има проблеми с четенето, но е мотивирано и полага много усилия, за да се справи с новите предизвикателства, имате причина да бъдете оптимистично настроени.

Може би детето ви е мотивирано да опитва нови неща, без да знае какви ще бъдат последствията от тях. Ако обаче то среща предизвикателства с четенето, не обича да поема рискове и не е ентусиазирано да учи нови неща, трябва да го слушате внимателно. Възможно е детето ви да има затруднения с когнитивните умения, които знае, че ще превърнат четенето в истинско предизвикателство.

Симптом #9: Детето ви трудно си намира нови приятели

Едно от най-трудните умения за усвояване в живота е умението да си намираме нови приятели. Разбирането на негласните сигнали изисква добри умения за слушане и способност за наблюдение и мислене в същото време. Тези умения са необходими и при четенето.

Ако детето ви трудно си намира приятели в училище, част от проблема може да произхожда от факта, че то не може да следи разговорите на съучениците си поради разстройство на слуховата обработка. Това означава, че на него му отнема повече време от обикновено да разбере значението на това, което е чуло, и съответно да отговори. Дотогава разговорът между другите деца е преминал на друга тема.

Забележете, че този симптом не трябва да бъде използван като единствен индикатор за дислексия. Докато затрудненията с ученето често остават незабелязани като източник на социална дисфункция, има много други фактори, които определят поведението на детето  – личностни качества, заобикаляща среда и т.н. Въпреки това, ако детето има затруднения с четенето и в същото време трудно си намира приятели, можете да потърсите знаци за споменатите по-горе симптоми.

Източник: Gemm Learning

Към първа част: Това дислексия ли е? – I част

И още: