Как протече Коледната промоция 2017 на Neuro Therapy?

Началото

На 9 декември 2017 г. (събота) обявихме Коледната ни промоция. Регистрираха се 256 души, 109 от които попълниха потребителския ни формуляр, който е неотменна част от регистрацията и първата стъпка към наградата. След множество телефонни разговори с потенциални клиенти, одобрихме най-добрите 70 кандидати на базата на мотивацията им и времето, което можеха да отделят за програмата. 29 кандидати избраха да започнат обучението си от 23 декември 2017 г., а останалите започнаха от 1 януари 2018 г. Месец януари беше изпълнен с доста предизвикателства и само 26 потребители успяха да завършат обучението си при нас. Те получиха награди за старанието и мотивацията си.

Статистиката на завършилите успешно и наградени участници е разделена на следните принципи:

 • Ученици под 12-годишна възраст – Fast ForWord Language v2.
 • Ученици над 12-годишна възраст – Fast ForWord Literacy.
 • Ученици, започнали обучението си на 23 декември 2017 г.
 • Ученици, започнали обучението си на 1 януари 2018 г.

Възраст на учениците ни:

 • Възрастта на най-малкия участник е 5 години.
 • Възрастта на най-големия участник е 15 години.
 • Средната възраст на всички участници е 9 години.

По-долу следва статистика на попълнилите формуляра, според вида на техните затруднения:

Статистика в % на затрудненията. Сборът е по-голям от 100%, защото има потребители с повече от едно затруднения.

 

Наградите

Сред наградените участници има деца със следните затруднения:

 • Аутизъм;
 • Дислексия;
 • Хиперактивност с дефицит на вниманието;
 • Кохлеарен имплант;
 • Синдром на Даун;
 • Разстройство на експресивната реч;
 • Специфични обучителни трудности;
 • Фонологично нарушение;
 • Детско дегенеративно разстройство;
 • Без диагноза.

Резултатите

 • С най-висок резултат 70% се класира дете с аутизъм, което в допълнение има диагностицирани още разстройство на експресивната реч, изоставане в психическото развитие и специфични обучителни трудности.
 • Средният резултат сред успешно завършилите и наградените е 35%.
 • Най-ниският резултат сред успешно завършилите и наградените е под 20%.

 

Резултати на дете с аутизъм

 

Резултати на дете с дислексия

По-долу следват минималните и максималните резултати на завършилите и наградени участници, класифицирани по затруднения:

Статистически данни с нарушенията

И още: