Какви са последиците от разстройството на слуховата обработка?

bored-girl

Много родители подозират, че децата им имат разстройство на слуховата обработка, ако речта им не се развие, както се очаква. Такъв е случаят, когато децата не обработват думите ясно и не ги казват на глас.

В повечето случаи речевата терапия заедно с естествения процес на растеж помага речта да се развие до нормалното ниво в период от 12 до 18 месеца. Речевата терапия сама по себе си не се справя с корена на проблемите, а само със симптомите им.

Овладяването на език е една от най-предизвикателните когнитивни задачи, с които мозъкът трябва да се справи. Не е изненада, че много деца срещат затруднения, когато са малки. Когато станат на 5-6 години, те все още не са развили уменията си за обработка до степен да разпознават всеки звук във всяка дума. Това се отнася за около 40% от шестгодишните деца. Голяма част от тях имат лека форма на разстройство на слуховата обработка, която оказва негативно влияние върху умението им да четат.

Ако не се лекува, разстройството на слуховата обработка оказва влияние върху всички аспекти от живота на детето. Въпреки че има определени трудности, свързани с разстройството на слуховата обработка – следване на инструкции, разбиране на речта при шум – има редица последици, които най-общо се обединяват в две групи:

  1. Звуците идват прекалено бързо. Светът се върти с една и съща скорост – естествената реч има скорост около 40 звука за секунда – но децата с разстройство на слуховата обработка ги обработват с по-ниска скорост. Това означава, че те прекарват повече време в опити да разберат какво чуват. Това е изтощително и пропуснатото в училище се натрупва.
  2. Езикът е неясен. Това е като да слушаш звука, докато си под водата – както го описва Карън Фоли. Това има огромни последствия за децата с разстройство на слуховата обработка – слушането е изтощително винаги и разпознаването на конкретните звуци в думите – едно от основните изисквания за четенето – е голямо предизвикателство. Това понякога се нарича разстройство на езиковата обработка.

Ето списък с някои от останалите последици от проблемите със слуховата обработка:

#1. Трудното намирането на нови приятели

Често разстройството на слуховата обработка се отразява негативно върху социалните контакти на децата, защото те не могат да следят внимателно разговора. Докато успеят да обработят и разберат казаното, другите деца вече ще са отговорили и разговорът ще се е прехвърлил на друга тема.

Това кара децата с разстройство на слуховата обработка да не участват в разговорите. За тях е по-лесно да стоят в собствената си компания, отколкото да не успяват да участват активно в разговорите с връстниците си. По тази причина те си намират приятели много трудно. Това води до порочен кръг, в който липсата на социални контакти намалява възможностите за общуване и разговорите – основните начини, чрез които се подобряват уменията за слухова обработка.

#2. Унижение в час

kids-whispering-to-each-otherВсеизвестно е, че децата с разстройство на слуховата обработка имат затруднения, причинени от шума в заобикалящата ги среда. Въпреки това, знаем много по-малко за униженията и разочарованията, които те изпитват всеки ден.

В училище от всички деца се очаква да участват в час по един или друг начин. Обикновено учителят задава въпрос или дава задача и непосредствено след това очаква отговор. Това не е никак лесна задача за децата с проблеми с обработката. Те имат нужда от няколко секунди, за да обработят въпроса или задачата (докато целия клас ги чака) и след това имат нужда от още малко време, за да решат как да отговорят.

Ако детето ви с разстройство на слуховата обработка не иска да ходи на училище, вероятно нещо подобно се случва в неговия клас. Един разговор с учителите може да бъде много полезен в този случай.

#3. Проблеми с математиката

Умението за последователност обикновено не е добре развито при децата с разстройство на слуховата обработка. За да се развие, се изискват много упражнения. Понеже детето изразходва много енергия да разбере информацията, почти не му остават сили да я анализира и да я използва по предназначение.

Последователността е огромна част от логиката, на която е базирана математиката. Тя е полезна както при ученето на факти и основни действия като умножение и деление, така и при по-сложни операции. Ако детето не може да запомни реда на действията, това ще му попречи да решава вярно задачите по математика.

#4. Трудности при четене

girl-who-does-not-like-readingРазстройството на слуховата обработка се отразява негативно върху фонематичното възприятие на децата и умението им да четат. Ако слуховата им обработка е достатъчно добра, за да чуват думите правилно, повечето родители смятат, че няма проблем.

Четенето изисква езикова обработка на много по-високо ниво на точност. Не е достатъчно детето да чува целите думи, но и да разпознава отделните звуци, които ги изграждат. Ако детето не разпознва фонемите, най-вероятно няма да разпознае и написаната дума.

#5. Проблеми с разбирането на смисъла на прочетени текстове

Някои деца с по-лека форма на разстройство на слуховата обработка полагат огромни усилия да чуят звуците в думите и могат да ги декодират. Въпреки това, те срещат предизвикателства с разбирането на смисъла на текстовете, които четат.

Четенето с разбиране включва автоматичното декодиране. Ако декодирането отнема от концентрацията, разбирането на текста става по-трудно. Децата с разстройство на слуховата обработка почти никога не успяват да декодират автоматично поради начина, по който чуват думите и четенето с разбиране е предизвикателство за тях.

#6. Стрес при писането на домашните

Успешното писане на домашните изисква внимателно слушане в час, разбиране на задачата за домашно, четене и енергия в края на уморителен ден. Именно затова домашните внасят допълнителен стрес в живота на децата с разстройство на слуховата обработка.

#7. Трудности с писането

Около 85% от всички думи са разбираеми, след като детето научи азбуката и чува звуците, които ги изграждат. Останалите 15% от думите са изключения от основните правила и трябва да се научат наизуст. Понеже децата с разстройство на слуховата обарботка не чуват звуците в думите, те трябва да научат всяка дума все едно е част от изключенията.

#8. Проблеми с вниманието

Едно от най-важните умения за успеха в училище е концентрацията. За децата е по-лесно да внимават, когато им е интересно в час. За децата с разстройство на слуховата обработка слушането е изтощително винаги и те не слушат внимателно през повечето време.

Източник: Gemm Learning

 

И още: